Dnešní domy jsou vybaveny řadou technologických zařízení od systémů vytápění, chlazení rekuperací přes osvětlení, stínění, pohony vrat a bran, kamerové a bezpečnostní systémy, ale třeba i bazény  a podobně. Veškeré tyto technologie je potřeba efektivně a komfortně řídit, aby nám sloužily k užitku a ne abychom se stali jejich otroky. A právě zde je nezastupitelná role domácí automatizace, kterou  v tomto případě reprezentuje řídicí systém Tecomat Foxtrot od české společnosti Teco a.s..

V tomto stylovém domě Tecomat Foxtrot integruje a řídí následující technologie:

Osvětlení – v domě je použita řada svítidel včetně dnes moderních, úsporných a efektních LED pásků, které jsou vhodně sdruženy do skupin a okruhů tak, aby bylo možné z různých míst vypínači či dotykovým panelem anebo telefonem/tabletem jedním stiskem nastavit požadovanou atmosféru či osvětlení pro příslušnou situaci. Systém osvětlení je ovládán také na základě času, soumrakového čidla a pohybových sensorů elektronického zabezpečovacího systému.

Rolety – venkovní rolety jsou vhodným prvkem pro snížení přehřívání domu v horkých letních dnech, kterých je na jižním Slovensku poměrně hodně. Dokáží ušetřit poměrně hodně energie nutné pro chlazení domů. Tecomat Foxtrot podle nastavených časů a údajů ze soumrakového čidla automaticky zatáhne či vytáhne rolety.

Systém vytápění – dům je vytápěn plynovým kotlem. Každá místnost je samostatně regulovatelná topná zóna, která získává údaje o aktuální teplotě z teplotních senzorů v podlaze a na stěně, porovnává je s požadovanou teplotou nastavenou uživatelem jako teplotní program a podle těchto předem daných hodnot topí. Uživatel má samozřejmě možnost jednoduše upravit program vytápění, k čemuž ale v praxi dochází velmi sporadicky, např. při změně denního cyklu, když se změní doba, kdy vstáváme a odcházíme do práce nebo se z ní vracíme. Mnohem častěji uživatel zasahuje do vytápěcího cyklu jednoduše tím, že si dočasně přitopí nebo naopak sníží teplotu podle aktuálního pocitu.

Chlazení – dům je vybaven také centrální klimatizací s rozvody chladu do jednotlivých místností. Řídicí systém Tecomat Foxtrot podle nastavených požadovaných teplot v denních a týdenních cyklech řídí chlazení či topení podle aktuálních potřeb, takže uživateli odpadá během celého roku starost o to, kdy a jak topit či chladit. Vše řídí přímo Foxtrot. Systém vzduchotechniky v domě tvoří 3 samostatné okruhy, které mohou dohřívat teplotu plynových kotlem. Výkon vzduchotechniky je řízený frekvenčním měničem, který je opět podřízený systému Foxtrot.

Sauna – do Foxtrotu je napojena i sauna, díky čemuž může uživatel přes tablet či telefon nebo web zapnout/vypnout i nastavit teplotu v sauně.

Jacuzzi – další zařízení, které lze připojením pod Foxtrot ovládat a monitorovat vzdáleně. Narozdíl od bazénu jacuzzi není trvale napuštěná, ale v případě, kdy majitel chce jacuzzi použít, ji odkudkoliv přes Foxtrot napustí vodou z bazénu, která při napouštění prochází výměníkem a kotel ji dohřeje na požadovanou teplotu. Celý proces představuje jeden stisk a následně 20 minut počkat, než je horká voda připravena pro lázeň.

Bazénové technologie a solární ohřev bazénu – Foxtrot monitoruje chemické hodnoty vody a podle předem stanovených požadavků automaticky dávkuje chemikálie pro dosažení trvale čisté vody v bazénu a správného PH. Současně řídí systém solárního ohřevu vody, aby voda dosahovala požadované teploty v příslušných denních a hodinových pásmech.

Zavlažování – zahrada je rozdělena do 11 zón, kdy každou z nich lze zavlažovat jinak, podle toho, jaké rostliny v příslušné zóně rostou. Foxtrot zavlažuje podle předem nastaveného plánu či podle údajů z čidel vlhkosti půdy.

Filtrace zahradního jezírka – je další zařízení a technologie připojená do Foxtrotu. I ta tedy probíhá automaticky podle nastavených požadavků bez nutnosti obsluhy majitele.

Integrace elektronického zabezpečovacího systému – K Foxtrotu je připojen certifikovaný zabezpečovací systém DSC, který poskytuje Foxtrotu údaje např. z pohybových čidel, díky čemuž Foxtrot např. rozsvítí určitá světla v noci, pokud se začneme pohybovat v místnosti, což oceníme při každém noční vstávání.

Meteostanice – připojením meteostanice do systému Foxtrot získává dům důležité údaje o aktuálním počasí, síle a směru větru či teplotě, které vhodně využívá např. pro řízení vytápění, řízení žaluzií (např. zatažení při silném větru) nebo zatažení krytu bazénu při dešti.

Kamerový systém – připojením kamerového systému do Foxtrotu získal majitel domu možnost nahrávat snímky z jednotlivých kamer přímo na SD kartu uloženou v centrální jednotce Foxtrotu při dosažení určitých podmínek, jako je např. pohyb v místnosti při zastřeženém domě. Současně Foxtrot v této situaci posílám obraz z narušeného objektu na ovládací stránky domu v tabletu, telefonu či počítači, takže majitel vidí v přímém přenosu, co se v jeho domě děje.

Audio/video systém Control4 – připojením A/V systému do systému Foxtrot, v tomto případě rozšířeného amerického systému Control4, získal majitel domu možnost jednotného ovládání tohoto A/V systému přes centrální ovládací stránky Foxtrotu.

Spouštění plátna domácího kina v domácím kinosálu – díky řídicímu systému Foxtrot se stiskem jednoho tlačítka spustí sled úkonů, které v okamžiku oživí domácí kinosál – spustí plátno, zatáhnou rolety /pokud je venku světlo/, zapnou domácí kino a nastaví vnitřní osvětlení kinosálu na optimální scénu. Podobně je Foxtrotem řízené i zahradní exteriérové kino.

Vánoční osvětlení – majitel myslí opravdu na vše, a proto si nechal připojit do Foxtrotu i celý systém vánočního osvětlení. Ten se sám spustí vždy před vánoci a po uplynutí vánoc se zase přestane zapínat. Majitel tak může místo každoročního chystání a instalace vánočních světel trávit čas např. vybíráním vhodných vánočních dárků.

Protimrazová ochrana venkovních palem – atmosféra jihoitalského stylového domu je dotvořena palmami, které rostou okolo domu. Vzhledem ke geografické poloze domu na jižním Slovensku a chladnějšímu klimatu oproti jižním státům jsou v zemi instalovány topné kabely, přičemž pokud poklesne v zimě teplota pod bod, kdy by došlo k poškození palem, Foxtrot zapne vyhřívání topných kabelů, takže palmy neuhynou.

Řídicí systém Tecomat Foxtrot má integrovaný webserver, což znamená, že všechny technologie do něj připojené, lze přes webovou stránku řídit a monitorovat, a samozřejmě i vzdáleně. Díky této platformě tedy má majitel domu přístup
k domu a všem technologiím přes všechna dnes běžně používaná zařízení jako jsou tablety, chytré telefony, notebook, televize apod. bez ohledu na operační systémy těchto zařízení a bez nutnosti pořizovat speciální aplikace do těchto zařízení.
Domácí automatizace s Foxtrotem vykonává všechny úkony automaticky podle předem nastavených scénářů a programů, které může majitel kdykoliv velmi snadno uživatelsky měnit.

Ing. Petr Ovčáček
Teco a.s.
Instalace a programování řídicího systému Tecomat Foxtrot: iQ House, s.r.o.