Ako tisícky iných škôl v krajine, aj školy v Newporte, Kentucky, neustále bojujú s obmedzeným rozpočtom. Ich boj o financie je však jedinečný. V Kentucky výšku finančného príspevku určuje výhradne Priemerná denná návštevnosť (ADA). Čím viac študentov školu navštevuje, tým vyšší je štátny príspevok. V priebehu jedného roka sa v Newporte, v škole s 2 200 študentmi, zvýšila ADA z 93,6 % na 95,1 % vďaka novému notifikačnému systému Honeywell Instant Alert pre školy. Toto 1,5 % zvýšenie dochádzky vygenerovalo 80 000 $ dodatočných štátnych príspevkov. Výška dotácie je ekvivalentná dvom učiteľským platom. Instant Alert používaný vo viac ako 850 školách, automaticky posiela správy o mimoriadnych školských udalostiach, organizačných zmenách a iných novinkách cez internetové rozhranie na mobilný telefón, e-mail alebo PDA. Pre školy v Newporte sa týmto systémom podarilo ušetriť čas zamestnancov a finančné zdroje, ktoré súviseli s administratívnou prácou potvrdzujúcou neprítomnosť študenta. „Ak nepríde do školy 5 % ­našich študentov, chýba nám 110 študentov,“ rozpráva Bill Shamblin, komunikačný riaditeľ pre školský okrsok Newport. „Kontaktovať rodiča telefonicky trvá 5 minút, čo sa rovná 550 minútam alebo 8 – 10 hodinám administratívnych úkonov každý deň.“

V minulosti nebolo možné kontrolovať školy rovnako. Keď však rodičia dostanú správu od Instant Alert, uvedomia si, že zabudli oznámiť škole neprítomnosť študenta. V prípadoch, keď študenti úmyselne chodia „poza školu“, systém už vie zasiahnuť. Väčšina študentov si už uvedomila, že sú starostlivo monitorovaní a ich absencia sa rýchlo dostane k ich rodičom. Boj so záškoláctvom pomocou Instant Alert vyústil do najvyššej návštevnosti na školách za posledných 50 rokov (95,1 percenta). Cieľom je 96 percent, dve percentá nad priemernou návštevnosťou v školách podobnej veľkosti a umiestnenia. „Tieto čísla predstavujú veľký krok smerom k lepšiemu školstvu v regióne,“ dodal Michael Brandt, hlavný manažér školského okrsku. „Ako prvá škola využívajúca tento monitorujúci systém máme náskok v boji so stále pretrvávajúcim problémom s dochádzkou.“ Vzhľadom na zvýšené dotácie pre školy kvôli vyššej ADA majú newportské školy jednu administratívnu silu navyše pre študentov a aj v triedach je študentov viac. Okrsok používa Instant Alert aj na náborové účely. Rodičia sú milo prekvapení z technológií a komfortu na školách v Newsporte, okrsok sa s nimi môže spojiť častejšie, cez viacero komunikačných kanálov a v prípade problémov takmer okamžite. Špeciálne pre rodičov detí z materských škôl alebo z nižších ročníkov je tento systém obrovským prínosom.

Newport už má v prioritách jasno. Chcú sa zamerať na to, aby bol každý rodič zaregistrovaný v systéme, čím by sa zlepšila dochádzka a splnili očakávané ciele. Okrsok plánuje proaktívne registrovať rodičov počas školení vo verejných knižniciach, počas rodičovských združení a pomocou vzdelávacieho videa na verejnoprávnom televíznom programe. Instant Alert so všetkými svojimi výhodami prináša pokoj do duše nielen rodičom a strážnikom, ale aj učiteľom. Školskí úradníci si systém pochvaľujú. „Pre nás je potešujúce vedieť, že naši študenti sú v triede a dostávajú potrebné vzdelanie,“ hovorí M. Brandt. „Konkrétne v našom prípade máme v triede o 22 študentov viac, čo znamená, že ďalších 22 študentov sa vzdeláva. Pre mňa sú tieto čísla najjasnejším meradlo úspešnosti systému.“

www.honeywell.com