Súťažné kategórie rodinných a bytových domov, nebytových budov, rekonštrukcií, drevostavieb a študentských projektov doplnia v druhom ročníku BEFFA kategórie revitalizácie panelových domov a cena generálneho partnera súťaže skupiny Saint-Gobain za multikomfortný dom.

V rámci rekonštrukcií tvoria revitalizácie panelových domov špecifickú a neprávom opomínanú subkategóriu. Pritom môžu byť veľmi nápadité a z energetického i architektonického hľadiska nadmieru inšpiratívne, ako ukazujú početné príklady zo zahraničia, najmä z Nemecka, ale aj u nás. Chceli by sme preto obdobné projekty viac vyzdvihnúť,“ povedal predseda poroty Jiří Hirš, vedúci ústavu TZB z Fakulty stavebnej Vysokého učenia technického v Brne.

V kategórii multikomfortný dom by sme radi ocenili naprieč ostatnými kategóriami také stavby, ktorých autori dokázali nad budovou premýšľať komplexne, predovšetkým s ohľadom na maximálnu kvalitu vnútorného prostredia, používateľskej pohody a ich dennodenného užívania,“ dopĺňa zástupca generálneho partnera v porote Alexander Prizemin zo Saint-Gobain, divízie Isover SK.

V súťaži BEFFA 2014 môžu súťažiť stavby či rekonštrukcie z Českej republiky a zo Slovenskej republiky, dokončené v období od 1. januára 2012 do 31. mája 2014. Pre študentské projekty podmienka ich realizácie neplatí. Prihlásiť stavbu či projekt môže ich autor, investor či realizačná firma aj ich vlastník či používateľ. Hodnotenie prihlásených projektov prebieha v dvoch kolách – regionálnom a medzinárodnom. Tri najlepšie stavby z každej kategórie v jednotlivých regiónoch ČR a SR postupujú do česko-slovenského finále, v ktorom budú súperiť o víťazstvo vo svojich kategóriách. Kategórie drevostavba a multikomfortný dom sú prierezové a budú v súťaži len v česko-slovenskom finále. Výsledky BEFFA 2014 vyhlási porota v novembri budúceho roku.
Cieľom súťaže Building Efficiency Awards je zviditeľniť súčasné české a slovenské stavby, ktoré skĺbia energeticky úsporné a architektonicky zaujímavé riešenia, porovnať ich úroveň v oboch krajinách a v neposlednom rade tiež podporiť energeticky úspornú výstavbu všeobecne.

Súťaž BEFFA 2014 sa koná pod záštitou Ministerstva pre miestny rozvoj ČR, Ministerstva životného prostredia ČR, Českej komory autorizovaných inžinierov a technikov a Slovenskej komory stavebných inžinierov. Odborne ju zastrešujú Vysoké učenie technické v Brne, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Liberci a Technická univerzita vo Zvolene. Generálnym partnerom súťaže je skupina Saint-Gobain, najmä jej divízie Isover, Rigips a Weber. 

www.beffa.eu