Každý, menej ako trojposchodový dom môže získať označenie ENERGY STAR ak splní požiadavky stanovené úradom EPA. Domy uznané značkou ENERGY STAR môžu obsahovať rôzne preverené funkcie, ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality samotného domu a komfortu ľudí v ňom žijúcich, znižujú spotrebu energií a znečistenie ovzdušia:

  1. Účinná izolácia Správne nainštalovaná a odskúšaná izolácia na podlahách, stenách a atikách zabezpečuje rovnomerný prestup tepla cez dom, znižuje spotrebu energie a zvyšuje komfort.
  2. Okná s vysokou účinnosťou Energeticky úsporné okná využívajú pokročilé technológie, ako napr. neviditeľné ochranné povlaky, vákuom izolovaný priestor medzi sklami a vylepšené rámy aby pomohli udržať produkované teplo počas zimy a jej prestup v lete. V zimných mesiacoch nedochádza ku kondenzácii vody, jej namŕzaniu a opätovnému rozpúšťaniu a stekaniu na parapetu. Takéto okná taktiež zamedzujú prechodu ultrafialového slnečného žiarenia, ktoré môže „odfarbovať“ koberce, obrazy a nábytok.
  3. Pevná nepriepustná konštrukcia a rozvody V bežnom dome 20% vzduchu distribuovaného cez rozvody klimatizácie a vetrania uniká ce rôzne diery, zle napojené potrubia a pod. Pri zle utesnených rozvodoch zle sa preťažujú aj samotné zdroje generujúce vzduch alebo teplo. Utesnené otvory a trhliny vonkajšieho plášťa domu a tiež v rámci vykurovacích a chladiacich potrubí pomáha znižovať prievan, vlhkosť, prach, peľ a hluk. Dôsledne utesnené domy zvyšujú komfort a kvalitu vnútorného vzduchu pri súčasnom znížení spotreby a nutnej údržby.
  4. Účinné zariadenia pre vykurovanie a chladenie Vykurovacie zariadenia označené logom ENERGY STAR môžu byť až o 15% účinnejšie ako bežné zariadenia. Plynové boilery a kotly so značkou ENERGY STAR sú konštruvané s cieľom znížiť riziko spätného ťahu nebezpečného kysličníka uhličitého do domu. Takéto zariadenie tiež obsahuje kvalitnejšie komponenty, čo v porovnaní so štandardnými kotlami a bilermi predlžuje ich životnosť a dobu záruky. V neposlednom rade spotrebúvajú menej energie ako klasické zariadenia a pri správnej inštalácii dokážu reálne usporiť svojim majiteľom peniaze. Klimatizácie s logom ENERGY STAR sú v porovnaní s klasickými klimatizáciami cca o 8% účinnejšie. Obyvatelia žijúci v teplých a vlhkých oblastiach môžu dosiahnuť úspory až na úrovni 700 USD počas životnosti ENERGY STAR zariadenia. Navyše sú tieto zariadenia aj menej hlučné a nevyžadujú si tak častú údržbu.
  5. Výrobky s vyššou účinnosťou Medzi produkty označené logom ENERGY STAR patria osvetľovacie telesá, kompaktné výbojky (CFL), ventilátory a rôzne spotrebiče ako napr. mrazničky, umývačky riadu a práčky. Takéto zariadenia so zabudovanými pokročilými technológiami spotrebúvajú o 10 až 50% energie menej ako štandardné zariadenia.

www.energystar.gov