„Obnovitelné zdroje energie, energetická účinnost a rozvoj nových energetických technologií jsou hlavními tématy současné evropské energetické politiky. Je mi proto potěšením převzít záštitu nad letošním ENERGO SUMMITEM,“ píše Günther Oettinger ve svém pozdravu účastníkům ENERGO SUMMITU 2014. Günther Oettinger tím potvrzuje důležitost této akce a jeho slova dokládají, že témata summitu jsou vysoce aktuální.

Skrze politické události posledních měsíců získal ENERGO SUMMIT v Praze ještě více na významu. „Letošní energetické politice EU dominovala reakce na politickou krizi na Ukrajině a celkový význam zabezpečení dodávky energií pro občany a ekonomiku EU - a to zejména ve východoevropských členských státech,“ píše Oettinger. Otázka, do jaké míry jsou zajištěny dodávky energií v nadcházející zimě a jaká strategie existuje pro střednědobou a dlouhodobou bezpečnost energetického zásobování, jistě na ENERGO SUMMITU podnítí mnoho zajímavých diskuzí a pohledů na věc.

V úvodním bloku se příspěvky zaměří na využití obnovitelných zdrojů energie a projekty energetických úspor. Pod titulem „Nové energetické zdroje v EU, mimo technologie OZE“, se bude ve druhém bloku diskutovat o efektivním zacházení s konvenčními energetickými zdroji uhlí a zemního plynu.

Dalším prezentovaným tématem na veletrhu FOR ENERGO bude elektromobilita, které je věnován i jeden z bloků Energo Summitu. Základy energetického hospodářství a politiky stojí v centru pozornosti čtvrtého tematického bloku summitu: řečníci budou diskutovat o světových trendech energetického hospodářství a politiky a jejich důsledcích na energetickém trhu.

Záštitu summitu i veletrhu udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR. Význam energetického sektoru pro české hospodářství je podtrhnut oficiální záštitou Českomoravské elektrotechnické asociace. Generálním partnerem veletrhu i Summitu je SKUPINA ČEZ, jedna z nejvýznamnějších energetických společností v České republice a celé střední a východní Evropě.

Další informace o programu summitu naleznete na oficiální webové stránce www.energosummit.cz