Na existujúce prekážky upozornil predošlý európsky projekt PV LEGAL, ktorý sa skončil vo februári 2012 a bol vlajkovou loďou programu Intelligent Energy Europe. Úspešne definoval a odbúral množstvo administratívnej záťaže spojenej s fotovoltickými inštaláciami v Európe. Upozornil však tiež na jednu z hlavných prekážok rozvoja solárnej energetiky, a tou je práve pripájanie fotovoltických zdrojov do distribučných sietí. Vďaka prudkému rozvoju fotovoltiky v niektorých európskych krajinách musia distribučné siete odrazu čeliť vysokému podielu slnečnej elektriny, čo vedie k potrebe hľadať nové technické, ekonomické i administratívne riešenia. Keďže projekt PV GRID stavia na základoch predošlého európskeho projektu PV LEGAL, tí istí riešitelia sa teraz zameriavajú na odstraňovanie bariér súvisiacich s pripojením do siete.

Konzorcium PV GRID vedie Nemecká asociácia fotovoltického priemyslu (BSW-Solar). Jeho členmi je 13 národných asociácií fotovoltického priemyslu a tiež Európska asociácia fotovoltického priemyslu (EPIA). Konzorcium však zahŕňa aj ďalších účastníkov z oblasti distribúcie elektriny v záujme nájsť konkrétne riešenia súvisiace s prevádzkou distribučnej sústavy a jej regulácie. Ide o medzinárodnú konzultačnú spoločnosť eclareon Management Consultants, výskumné centrum European Distributed Energy Resources Laboratories e. V. a do tretice o španielsku univerzitu COMILLAS Pontifical University v Madride. V októbri tohto roku sa v Londýne uskutoční prvé európske PV GRID Forum, kde sa budú hodnotiť nielen doterajšie výsledky projektu PV GRID, ale kde sa bude diskutovať aj o technických riešeniach a regulačných požiadavkách na uľahčenie integrácie projektu PV GRID majiteľmi systémov aj distribučnými spoločnosťami.

www.pvgrid.eu