Je pokračovaním tradície každoročných stretnutí s názvom Fórum ZSVTS, ktoré majú za cieľ poskytnúť platformu pre výmenu myšlienok inžinierov a technikov z najrôznejších odborných oblastí a pre hľadanie riešení ako odstrániť bariéry vo využití tvorivého potenciálu.

Na konferencii odznejú príspevky z tematických okruhov:

  • príprava inžinierov a technikov pre úlohy v oblasti inovácií
  • riadenie tvorivého potenciálu inžinierov a technikov
  • efektívny prenos poznatkov medzi akadémiou a praxou.

Medzi pozvanými prednášajúcimi sú okrem iných aj:

  • Prof. Ing. Anton Čižmár, DrSc. - rektor Technickej univerzity v Košiciach
  • Ing. Róbert Szabó - generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • Ing. Libuša Kolesárová - generálna riaditeľka sekcie podnikových štatistýk Štatistického úradu v SR
  • Dr. Ing. František Simančík, CSc - Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Oficiálnym mediálnym partnerom podujatia je iDB Journal.

www.fits.zsvts.sk