Moderní a chytrá města tvoří nejen inteligentní budovy, ale i inteligentní energie, informační technologie, mobilita, městské plánování, e-Governance. Nedílnou součástí chytrých aglomerací jsou inteligentní obyvatelé, kteří se podílí na rozhodování o budoucnosti města.

Jednotlivé chytré technologie jsou již víceméně k dispozici, avšak realizace konceptu Smart Cities má dlouhodobý charakter a postupně budou vznikat nová víceúrovňová partnerství mezi municipalitami a zainteresovanými průmyslovými společnostmi.

Konferenci zahájí Ing. Petr Vokřál, primátor města Brna, Ing. Anna Pasková z Ministerstva životního prostředí seznámí účastníky s rozvojem konceptu Smart Cities v České republice. Dále vystoupí doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. (VŠB TUO) či prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. (FD ČVUT).

Více informací o programu a registraci naleznete zde.