Nie je tajomstvom, že aj projektanti podliehajú rôznym tlakom a ich projekty sú nimi často poznačené, nakoniec aj projektanti sú len ľudia. Dnes je v dobe masívneho nárastu dopytu po tepelných čerpadlách zároveň zvýšený dopyt po projektoch kúrenia s ­použitím tepelných čerpadiel. Žiaľ, ako je Slovensko v oblasti tepelných čerpadiel ešte stále „v plienkach“, tak je aj mnoho projektantov kúrenia neznalých problematiky tepelných čerpadiel, prípadne na plnohodnotný projekt, ktorý bude užitočný pre zákazníka, nemajú dostatok praktických skúseností a spätných väzieb od zákazníkov. Je úplne bežné, že projektanti kúrenia s dlhoročnou praxou a stovkami projektov klasického kúrenia nemajú za sebou ešte ani jeden projekt kúrenia s tepelným čerpadlom alebo ich majú iba niekoľko, aj to skôr experimentálnych ako plnohodnotných.

V takýchto prípadoch sa ukazujú ako skvelé barličky podpora zo strany výrobcov a predajcov tepelných čerpadiel. Projekt kúrenia spracovaný pomocou aktívnej podpory výrobcu má svoje výhody najmä v tom, že výrobcovia si nemôžu dovoliť zlú reklamu na svoje tepelné čerpadlá. Ak však podporu poskytujú len predajcovia alebo rôzni dovozcovia, tak sa z projektu môže vykľuť aj taký, ktorý pomáha zbaviť sa skladových zásob alebo konečne predať niečo, čo by mal predajca rád vyskúšané v praxi, pričom zo ­zákazníka sa stáva pokusný králik. Je ­dobré a žiaduce, aby sa do projektov kúrenia dostávali overené technológie a ­tepelné čerpadlá s vynikajúcimi referenciami od zákazníkov a množstvom predaných zariadení po celej Európe alebo aj po celom svete.

„Nie je projekt ako projekt.“ Dobrý projekt je ten, ktorý dokáže usporiť až 30 % investičných nákladov a zároveň dosahuje minimálne prevádzkové náklady, a tak zabezpečuje aj návratnosť samotnej investície. Ak je projekt nepremyslený do detailov, ­zákazníka čaká bežne vyššia spotreba energií (v priemere zo skúsenosti po auditoch) až o 15 % vyššia, ako by ju dosiahol s kvalitným projektom. Za zamyslenie stojí tiež fakt, že cena kvalitného projektu môže byť rovnako vysoká ako cena nekvalitného alebo dokonca lacnejšia!

Naše skúsenosti dlhodobo potvrdzujú fakt, že existujú a sú aktuálne realizované mnohé stavby, ktoré sú z hľadiska potreby výkonu zdroja tepla a prevádzkových nákladov ­nevhodne navrhnuté alebo naddimenzované. Medzi úplne bežné chyby projektantov patria zlé návrhy výkonu zdrojov tepla, ­nesprávne dimenzovanie jednotlivých komponentov vykurovacieho systému a ich vzájomného vyladenia. Napríklad nesprávny výkon obehového čerpadla k výkonu tepelného čerpadla a výmenníkov tepla, nesprávny rozstup podlahového vykurovania, podcenenie izolačných ­materiálov, zlé hydraulické vyregulovanie a vysoké odpory ­vykurovacích okruhov, kde každý komponent môže spôsobiť straty až ­niekoľko percent z celkového výkonu zdroja tepla – tepelného čerpadla. Nesprávne navrhnutá alebo zle nastavená regulácia tieto straty ešte zvyšuje.

Prečo môže mať projekt od diplomovaného projektanta takéto chyby? Okrem skúseností sú projektanti často ­tlačení aj samotným investorom do projektov, v ktorých chce ­investor vidieť niečo, čo mu ­odporučil známy a podobne. Neodborný návrh ­lacnejšieho systému, na prvý pohľad kvalitatívne často lepšieho, ako je drahší systém, sa obyčajne stane predmetom problémov pri prevádzke, údržbe a ­nakoniec bežne vykazuje aj nižšiu životnosť či práve zvýšenú spotrebu. Asi každému je jasné, že je ľahšie a ­lepšie dva domy postaviť ako jeden prerobiť a opraviť, aj tu totiž platí dvakrát meraj a raz strihaj. Ak pokazíte kúrenie a zalejete ho betónom, tak to môže byť pre vás naozaj náročná škola. Na projekt kúrenia sa naozaj oplatí dať dôraz, aj keď mnohí pred vami nad tým mávli rukou.

Múdry človek sa učí na cudzích chybách.

http://daikin-altherma.tepelnecerpadlo.co