Zároveň autorský tím vyhlasuje, že článok nie je namierený voči žiadnemu výrobcovi svietidiel alebo tvorcovi výpočtových softvérov. Jednalo sa o nevedomé a neúmyselné pochybenie ľudského faktoru pri tvorbe tejto publikácie, ktoré bohužiaľ viedlo k nešťastnému označeniu firmy Philips ako aj jeho výrobku.

Kolektív autorov: Lukáš Grinaj, Alfonz Smola, Roman Dubnička, Anton Rusnák, Martin Pazdera