EMERGE ALLIANCE

Otvorená priemyselná asociácia EMerge Alliance vznikla na podporu vývoja globálnych štandardov pre komerčné stavby, ktoré v sebe spájajú vnútornú infraštruktúru, elektroinštaláciu, riadenie a ďalšie zariadenia (osvetlenie, HVAC). Štandard EMerge je nová platforma distribúcie nízkeho jednosmerného napätia v komerčných stavbách. www.emergealliance.org

ENOCEAN ALLIANCE

EOA je konzorcium spoločností spolupracujúcich na vývoji a propagácii samonapájacích bezdrôtových monitorovacích a riadiacich systémov pre trvalo udržateľné budovy. EnOcean je nový súčinný bezdrôtový štandard pre HVAC systémy, monitorovacie a riadiace systémy osvetlenia a zároveň pre automatizačné riešenia (LON, EI B/KNX, TCP/IP). Konzorcium EOA má najväčšiu základňu bezdrôtových automatizačných sietí zdarne používaných v prevádzke. www.enocean-alliance.org

HD-PLC ALLIANCE (HIGH DEFINITION POWER LINE COMMUNICATION)

Aliancia HD-PLC vznikla v septembri 2007 ako združenie dobrovoľných skupín, ktoré si dali za cieľ rozšíriť rýchlu komunikačnú technológiu HD-PLC a ďalej zlepšovať kompatibilitu medzi produktmi využívajúcimi HD-PLC. Namiesto ethernetových káblov táto technológia využíva existujúce elektrické káble, ktoré môžu spájať AV, bezpečnostné systémy v budovách a internetové pripojenie do jednej siete. Aliancia je zameraná na rôzne vývojové úrovne – nízka spotreba, riadenie a monitoring, autentifikácia a bezpečnosť, vzdelávanie a kolaborácia s viacerými typmi priemyslu. www.hd-plc.org

HOMEGRID FORUM

ITU-T G.hn je štandard na používanie jednoduchej koaxiálnej, elektrickej alebo telefónnej linky v domácej sieti so širokým využitím. Fórum HomeGrid podporuje rozvoj, interoperabilitu a dodržiavanie predpisov súvisiacich s týmto štandardom. V súčasnosti sa skladá zo štyroch pracovných skupín: G.hn Contribution, Compliance & Interoperability, Smart Grid/Smart Energy a Marketing, ktoré pomáhajú zabezpečiť technické požiadavky, interoperabilitu a marketing pre certifikované produkty HomeGrid. www.homegridforum.org

HOMEPLUG POWERLINE ALLIANCE

Priemyselná aliancia HomePlug Powerline poskytuje špecifikácie pre sieťové produkty a služby v rozvodoch elektrických sietí. Členovia aliancie poskytujú potrebné kapacity a financie na úspešné uvedenie technológie. Medzi jej členov patria výskumní pracovníci, technológovia, odborníci a vývojári, ktorých spája spoločný cieľ: ­vytvoriť globálne prostredie komunikácie cez elektrické rozvody. www.homegridforum.org

HPNA (HOME PHONELINE NETWORK ALLIANCE)

Aliancia HomePNA™ je komunita vedúcich spoločností, OEM výrobcov a poskytovateľov služieb, ktorá sa snaží prijať jednotnú špecifikáciu telefónnej linky. Členovia sa aktívne podieľajú na vývoji sieťových špecifikácií na distribúciu dát cez existujúce koaxiálne káble a telefónne linky. Zároveň certifikuje a propaguje produkty pre domy a bytové jednotky. Medzi ich ciele patrí aj využívanie spoločných služieb, ako IPTV, VoIP a internet cez existujúce telefónne a koaxiálne káble. www.homepna.org

IEEE (INSTUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS)

Profesionálna organizácia IEEE propaguje inžinierske procesy vytvárania, vyvíjania, integrovania, spoločného využívania a aplikovania vedomostí o elektrotechnike, technológiách a vede. IEEE je poprednou inštitúciou zameriavajúcou sa na letecké systémy, počítače a telekomunikácie, biomedicínske inžinierstvo, elektrickú energiu a spotrebnú elektroniku. Členovia sa môžu spoľahnúť na IEEE ako na zdroj technických a odborných informácií. Inštitúcia už má viac ako 395 000 členov z viac ako 160 krajín sveta. www.ieee.org

IMDA (INTERNET MEDIA DEVICE ALLIANCE)

IMDA je priemyselné fórum, ktoré sa zameriava na vývoj a propagáciu skupiny otvorených súčinných štandardov a profilov zariadení s pripojením na internet. Ich dve kľúčové aktivity zahrnujú: definovanie skupiny koncových technických noriem, funkcií a profilov, ktoré by podnietili vývoj internetových zariadení, a poskytovanie B2B trhu s podporou členských organizácií. IMDA zároveň slúži ako sieťová obchodná organizácia, kde sa členovia spoločne delia o skúsenosti so zákazníkmi a s marketingovými prehľadmi trhu. www.imdaalliance.org

IO-HOMECONTROL

Ide o konzorcium spoločností pracujúcich na novom riešení domácej automatizácie založenej na bezdrôtovom komunikačnom protokole. Io-homecontrol je bezdrôtová obojsmerná technológia zabudovaná do zariadení v dome: strešné a zvislé okno, brána, garážové a vchodové dvere, bezpečnostný systém, ventilácia a vykurovanie. Technológia je založená na referenčnom modeli prepojených otvorených systémov (OSI) a na všeobecnom vyhotovení definovanom v aplikačnom protokole. www.io-homecontrol.com

IPSO ALLIANCE

Inteligentné objekty (SO) sú malé počítače so snímačom alebo ­aktuátorom a komunikačným zariadením, zabudované do iných ­objektov, ako sú motory áut, prepínače svetiel, priemyselné stroje. Ich využitie je rôznorodé od domácej automatizácie, automatizácie budov, monitorovania priemyselných prevádzok, malých miest, zdravotných zariadení až po dopravu. Aliancia IPSO (Internet Protocol for Smart Objects) sa zaoberá spojením sieťových technológií a inteligentných objektov. Jej hlavnou úlohou je ukázať použiteľnosť IP sieťových zariadenia v energetickom, spotrebnom a zdravotníckom priemysle. www.ipso-alliance.org

Ďalšie pokračovanie seriálu nájdete v nasledujúcich číslach iDB Journalu.