ISO/IEC JTC1

Medzinárodná komisia ISO/IEC JTC1 je zodpovedná za celosvetovú štandardizáciu IT oblasti. Poskytujú podporu a informácie na vypracúvanie noriem z oblasti informačných a komunikačných technológií (ICT) pre priemyselné a úžitkové aplikácie. www.jtc1.org

ISO/IEC JTC 1 SC 25 WG1

Špecifická pracovná skupina zaoberajúca sa normami pre elektronické systémy v domácnostiach vrátane regulácie vykurovanie, osvetlenia, audio/video techniky, telekomunikácie, bezpečnosti a iných zariadení v domácnosti. Zahŕňa to aj rezidenčné brány medzi internou elektrickou systémovou sieťou v dome a externou sieťou alebo internetom. http://hes-standards.org

KNX

Nezávislá norma KNX vznikla s cieľom preniesť kontrolu dát na všetky komponenty správy budov, čím odstraňuje problémy izolovaných zariadení pomocou spoločného komunikačného „jazyka“. Predchodcami tejto normy, ktorá má viac ako 20 rokov, boli EIB, EHS a BatiBus. Prostredníctvom KNX sú všetky zbernicové zariadenia prepojené a sú schopné vymieňať si informácie. Zbernicové zariadenia môžu byť snímače, aktuátory potrebné na riadenie správy budov: svetlá, bezpečnostné systémy, vykurovanie, HVAC, monitorovacie systémy, vzdialené riadenie a mnoho ďalších. KNX je uznávaná medzinárodná norma (ISO/IEC 14543-3), európska norma (CENELEC EN 50090 a CEN EN 13321-1) a už aj čínska norma (GB/Z 20965). www.knx.org

LonMark Interoperability Association

LonMark International je celosvetová organizácia, ktorej cieľom je prezentovať a zvyšovať efektivitu a integráciu otvorených riadiacich systémov podľa normy ISO/IEC 14908-1. ISO/IEC schválila platformu LonWorks na najvyššiu úroveň medzinárodne uznávaných noriem. Toto uznanie zjednoduší adaptáciu a využívanie tejto technológie na trhu s riadiacimi systémami hlavne v domoch a budovách. Lon Works platforma sa síce používa aj v iných odvetviach, vo vonkajšom osvetlení, v doprave, riadení procesov, ale väčšina inštalovaných zariadení sa bytostne dotýka stavebných projektov. www.lonmark.org

MoCA

MoCA je skratka pre Multimedia over Coax Alliance, ide teda o alianciu propagujúcu multimédiá cez koaxiálny kábel. MoCA je štandardnou sieťou s pokrytím všetkých troch segmentov platenej televízie – káblom, satelitom a IPTV. Súčasná špecifikácia MoCA dokáže prenášať naraz viac HD videí, dosahuje prenosovú rýchlosť 175 Mbps a ponúka používateľské služby prostredníctvom PQoS. Aliancia má viac ako 70 certifikovaných výrobkov a viac ako 50 členov po celom svete. www.mocalliance.org

OGEMA

Viac ako 40 % celkovej spotreby energie v Nemecku sa vzťahuje na budovy. Vykurovanie, klimatizácia, ohrev teplej vody, prevádzka elektrických spotrebičov patria medzi oblasti s najvyšším energetickým dopytom. Aliancia OGEMA (Open Gateway Energy Management Alliance) poskytuje otvorenú softvérovú platformu na správu energií, ktorá spája zákazníkov s riadiacimi stanicami energetických zdrojov. Týmto spôsobom dokážu koncoví zákazníci automaticky sledovať budúce premenlivé ceny elektriny a môžu presunúť ich spotrebu na dobu, keď bude cena nižšia. www.ogemalliance.org

ONE-NET

Ide o nezávislú, používateľmi podporovanú komunitu na vývoj otvoreného štandardu bezdrôtového pripojenia s nízkou spotrebou pre aplikácie v domoch a malých podnikoch. ONE-NET bezdrôtový štandard je špeciálne vyvíjaný s dôrazom na nízke náklady, nízku spotrebu a nadštandardné zabezpečenie. Dá sa jednoducho implementovať do množstva rozličných bezdrôtových vysielačov a mikroprocesorov. Komunita poskytuje detailnú špecifikáciu pre fyzické a sieťové protokoly, ukážky zdrojových kódov pre mikroprocesory a odkazy na rôznych dodávateľov komponentov. www.one-net.info

RVU Alliance

Členovia aliancie RVU podporujú rýchle širokopásmové a otvorené technológie vzdialeného používateľského rozhrania, optimalizované pre „tenkých“ klientov v sieti s CE spotrebičmi. Aliancia podporuje používanie RVU technológie na zabezpečenie interoperability a konzistentného používateľského rozhrania medzi zariadeniami. Ich cieľom je zaručiť kompatibilitu medzi RVU zariadeniami. www.rvualliance.org

Smart+ Connected Communities Institute

V spolupráci so spoločnosťou Cisco ponúka inštitút Smart + Connected Communities politikom, urbanistom, developerom, akademickým inštitúciám a občanom online komunitu, kde môžu spolupracovať a inovovať vývoj budúcich trvalo udržateľných miest. Komunikačná platforma Web 2.0 dáva členom možnosť zdieľať skúsenosti a spolupracovať s ostatnými profesionálmi z oblasti. Členovia spoločenstva môžu vytvárať vlastné profily, spolupracovať s priemyselnými odborníkmi a využívať praktické skúsenosti ohľadom globálneho, trvalo udržateľného rozvoja. www.smartconnectedcommunities.org

UPnP Forum

Fórum UPnP vzniklo v roku 1999 a k dnešnému dňu medzi jeho členov patrí viac ako 939 popredných spoločností z oblasti výpočtovej techniky, vytvárania sietí, spotrebnej elektroniky, automatizácie, riadenia a bezpečnosti. Cieľom fóra je umožniť bezproblémové vzájomné prepojenie zariadení a zjednodušenie implementácie sietí do domáceho alebo firemného prostredia. Členovia riadiaceho výboru sa zaoberajú smerovaním fóra a obchodom, zatiaľ čo technické výbory definujú UPnP služby, zariadenia a vykonávajú kontrolu protokolov. http://upnp.org

Ďalšie pokračovanie seriálu nájdete v nasledujúcich číslach iDB Journalu.