Tento rok sa konferencia mohla pochváliť naozaj výbornou účasťou 240 prihlásených, čím prekonala obidva minulé ročníky odborných kempov. Z kapacitných dôvodov museli byť tento rok registrácie na konferenciu už dva týždne pred akciou uzatvorené. Svojim programom nadviazala na dve predchádzajúce konferencie – EnergyCamp 2013 (170 účastníkov) a FM Camp 2014 (190 účastníkov). Organizátori veria, že tento trend bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

Konferencia sa tradične začala už v podvečer oficiálneho štartu, upevnením aj neformálnych vzťahov a to spoločnou večerou všetkých prednášajúcich, partnerov a organizátorov. Podobne ako minulý rok pokračovalo toto stretnutie príjemným posedením spojeným s ochutnávkou vín.
Odborný program bol ako zvyčajne rozdelený do dvoch dní a sprevádzali ním Ing. Pavol Kosa (Národná energetická spoločnosť, a.s.) a Ing. Ján Stanek (CHASTIA s.r.o., TERMOKLIMA s.r.o.).

Konferenciu otvoril vo štvrtok 23. 4. 2015 v priestoroch luxusného akvaparku AquaCity Poprad, primátor Mesta Poprad - Ing. Jozef Švagerko. Vo svojom príhovore ocenil, že sa takáto veľká akcia koná v Meste Poprad, dokonca v areáli a priestoroch AquaCity Poprad, ktorého je Mesto Poprad minoritným spolumajiteľom. Tak ako aj organizátori konferencie je rád, že takýmto spôsobom spoločne podporujú kongresovú turistiku v Meste Poprad a regióne Vysokých Tatier.

Štvrtkový odborný program bol rozdelený na tri hlavné časti. Prvou časťou boli témy z oblasti legislatívy a financovania, druhou časťou prípadové štúdie a treťou MaR a IT technológie v oblasti energetického manažmentu. Po skončení odbornej časti sa konal obľúbený spoločenský večer, pri organizácii ktorého sa nedalo nevyužiť prostredia skvelého akvaparku. Tento rok AquaCity Poprad pripravilo novinku v podobe úplne nového vitálneho sveta „Fire & Water Wellness & Spa Centrum“, ktoré je najväčším dvojpodlažným wellness centrom v strednej Európe. Jeho plocha je viac ako 1590 m2. Otvorené bolo po prvýkrát tri týždne pred konferenciou.

Po dlhom a náročnom večeri konferencia pokračovala už od 8:15 ráno aj v piatok poslednou časťou energetický manažment. Veľmi kvalitný odborný program dokázal po krátkej noci zobudiť väčšinu návštevníkov a sála bola naplnená už počas prvej prednášky. Konferencia bola ukončená exkurziou v areáli spoločnosti CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. v meste Svit. Návštevníkov previedol riaditeľ spoločnosti konegeneračnou teplárňou s centrálnou výrobou chladu z tepla.

iDB Journal bol mediálny partner podujatia.

www.energycamp.sk