Tradiční akce, která se každoročně těší velkému zájmu návštěvníků veletrhů FOR ARCH a FOR ELEKTRO, seznamuje s možnostmi propojení inteligentních zařízení v moderní domácnosti, jejich ovládáním a řízením. V letošním roce organizátor konference, nakladatelství Sdělovací technika, připravuje tuto konferenci na pátek 23. září ve velkém sále vstupní haly na Výstavišti v Letňanech. Svá technologická řešení na konferenci představí společnosti Siemens, InsihgtHome, AV MEDIA a další. Více informací o programu konference a podmínkách účasti naleznete na http://www.stech.cz/index.php?id_document=401160662.

Konference Inteligentní digitální domácnost 2011 přinese informace o moderních technologiích propojení zařízení a systémů v domácnosti a dopadu jejich rostoucí inteligence na plánování a realizaci stavebních řešení. Představí perspektivní architektonická a technologická řešení moderních interiérů, která jsou předpokladem úspěšné implementace koncepce inteligentní digitální domácnosti, uživatelského komfortu i efektivního hospodaření s elektrickou energií.

Zařízení spotřební elektroniky i domácí spotřebiče, komunikační a ovládací terminály, výpočetní technika i zabezpečovací zařízení inteligentní digitální domácnosti pracují v jednom systému a většinu aplikací i funkcí je možné řídit dálkově, regulovat vytápění a klimatizaci, zjišťovat stav zásob v ledničce, rozsvěcet a zhasínat osvětlení či spouštět zabezpečovací zařízení.

Centrálním prvkem inteligentní digitální domácnosti je moderní televizor iDTV, který se stává nejenom centrem digitální zábavy a přístupu k Internetu, ale zobrazuje rovněž údaje o stavu a funkci jednotlivých systémů v digitální domácnosti a spolu s dálkovým ovládáním je tak jejím řídicím panelem. Vzdáleně lze pak funkce digitální domácnosti řídit prostřednictvím Internetu a mobilního telefonu.

www.stech.cz