Konferenciu poriada časopis Sdělovací technika, hlavný mediálny partner veľtrhu AMPER 2012. Hlavným partnerom tohto ročníka konferencie je společnosť NESS. Partnermi sú ABB, InsightHome, WAGO-Elektro a Česko moravská elektrotechnická asociace. Viac informácií o programe a možnostiach prihlasovania nájdete na www.stech.cz. Účelom implementácie technológií inteligentných budov je riadiť, monitorovať a optimalizovať služby, ktoré budova poskytuje. Potenciál skrývajúcí sa za touto koncepciou a súvisiacimi technológiami je ohromný a náš životný štýl a pracovné prostredie sa s rozvojom inteligentných budov a komunít postupne mení. Konferencia sa zameria na integráciu nových koncepcií energetického manažmentu, technológií inteligentnej elektroinštalácie a merania spotreby elektrickej energie, elektronických komunikácií, zabezpečovacích systémov majetku i osôb a automatizačných procesov v modernej súkromnej i investičnej výstavbe, komerčných i priemyselných budovách, zdravotníckych zariadeniach, obchodných domoch i hotelových komplexoch.

Hlavné témy konferencie:

  • IP a automatizácia služieb v budovách
  • inteligentné budovy a energetické siete
  • systémové elektroinštalácie a zbernice
  • systémy riadenia vykurovania a osvetlenia
  • zabezpečovacie zariadenia a CCTV
  • multimediálne a zábavné systémy