Na konferencii odzneli početné príspevky v piatich monotematických sekciách zameraných na jednotlivé druhy OZE – slnečná energia, geotermálna energia, energia prostredia a biomasa, ktoré sa venovali aj ich praktickému využitiu pre aplikácie v nízkoteplotných systémoch (vykurovanie, príprava teplej vody, ohrev vody, …), teda pre poľnohospodárske účely, rekreačné areály atď. Cieľom konferencie bolo osloviť architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu, ako i zástupcov štátnej správy, vedy, výskumu a školstva.

Počas odborného podujatia odovzdal odborný garant konferencie prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. Cenu SSTP za prínos v uplatňovaní OZE 2015 slovenským zástupcom firmy Viessmann, s.r.o.

iDB Journal bol mediálny partner podujatia.

www.sstp.sk