Slovenská rada pre zelené budovy oslávila v stredu 11. februára 2015 v hoteli Lindner v Bratislave štyri roky svojho pôsobenia na Slovensku. Na svojom narodeninovom Green Business Clube privítala takmer stovku hostí z radov členských spoločností SKGBC, zástupcov štátnej a verejnej správy, veľvyslanectiev, akademikov a spoločností podporujúcich jej aktivity.

Výkonný riaditeľ SKGBC, Ladislav Piršel, privítal vzácnych hostí  a pripomenul hlavné medzníky krátkeho, ale veľmi intenzívneho pôsobenia SKGBC na slovenskom trhu. Zdôraznil dôležitosť globálneho pôsobenia SKGBC a čerpania inšpirácií aj zo zahraničia. Hostia mali možnosť vypočuť si aj Helfrieda Carla, veľvyslanca Rakúskeho veľvyslanectva, ktorý vyzdvihol vzájomnú spoluprácu slovenskej a rakúskej rady pre zelené budovy. Verejnú správu zastupovali pani Iveta Plšeková, námestníčka bratislavského primátora a pani Ingrid Konrad, hlavná architektka Bratislavy, ktoré vyjadrili radosť z pôsobenia a úspechov SKGBC a pripomenuli projekt energeticky úspornej obnovy bytových domov v Bratislave, EU GUGLE, na ktorom sa okrem Mesta Bratislava a SKGBC podieľa aj TSÚS.

Oficiálnym „preukazom“ zelenosti budov sú certifikáty udržateľnosti. Na Slovensku sú využívané dva systémy, LEED a BREEAM,  a ku koncu minulého roka bolo vydaných 32 takýchto certifikátov. Z tohto počtu bolo 28 pridelených budovám, ktoré sa nachádzajú v lokalite Bratislavy a až 27 z nich sa nachádza v jedinej bratislavskej mestskej časti. Z tohto dôvodu sa SKGBC rozhodla túto mestskú časť oficiálne oceniť aj na svojej narodeninovej oslave. Plaketu „Najzelenšia mestská časť Bratislavy“ odovzdal starostovi mestskej časti Bratislavy Ružinov, pánovi Dušanovi Pekárovi, predseda predstavenstva SKGBC, Pavol Kukura.

Ing. Erika Farenzenová
Slovenská rada pre zelené budovy