Jedným z hlavných rečníkov na konferencii nebol stavbár ani architekt, ale zástupca regionálnej vlády z Bruselu. Grégoire Clerfayt, riaditeľ oddelenia energetiky, prezentoval unikátny program, ktorého výsledky môžu byť inšpiráciou i pre región Česko-Slovenska. Za desať rokov sa pomocou koherentnej stratégie podarilo vytvoriť z energeticky neúsporného regiónu jedného z európskych premiantov.

Od roku 2015 sa budú v Bruselu stavať iba pasívne domy. "Základom je nebáť sa vytýčiť si jasný cieľ a zapojiť do procesu všetkých ochotných aktérov, ktorí si navzájom zdieľajú informácie a skúsenosti," odporúčal zúčastneným politikom a úradníkom Clerfayt. V bruselskom regióne sa vďaka programu podarilo v období 2004–2012 znížiť energetickú náročnosť o 14 % napriek tomu, že počet obyvateľov vzrástol o 14 %.

Na potrebe dlhodobej a jasnej stratégie sa zhodovali i prítomní projektanti a zástupcovia stavebných firiem.
Na konferencii sa prezentovali tiež najnovšie projekty postavené v Českej republike v pasívnom štandarde, z ktorých zaujala najmä základná umelecká škola v Holiciach. "V Česku už funguje materská škola, dom pre seniorov, niekoľko bytových domov, administratívne budovy a samozrejme stovky a stovky rodinných domov. Energeticky pasívny štandard sa osvedčil a záleží už len na nás, ako zmysluplne tieto skúsenosti využijeme v ďalšom rozvoji českého stavebníctva," uviedol Jan Bárta, riaditeľ českého Centra pasivního domu, ktoré konferenciu organizovalo.

Budúci rok sa konferencia uskutoční tradične na jeseň v Bratislave.

www.pasivnidomy.cz

-bb-