Prudko sa rozvíjajúce informačné a komunikačné technológie ­ponúkajú možnosti ako zefektívniť a skvalitniť náš každodenný život a pomôcť pritom ochrane životného prostredia cez koncept „inteligentných budov“. Na prvom mieste je však potrebné sledovať praktický užitok – nie všetko, čo je zaujímavé, musí byť vždy i potrebné. Konferenciu zahájil šéfredaktor časopisu Sdělovací technika RNDr. Petr Beneš a potom rozvinula vo svojej prednáške prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D., z fakulty architektúry VUT v Brne možnosti úspor energie v pasívnych domoch. Jej prezentácia názorne ukázala ako budovy, ktorých konštrukcia využíva slnečné teplo a pritom bráni tepelným stratám, môžu skĺbiť príjemné prostredie pre svojich obyvateľov s ekonomickými a ekologickými prínosmi.

K tomu je potrebné „chytrú“ konštrukciu doplniť i „chytrými“ spotrebičmi a energetickým hospodárstvom domu. Nutnosť chytrých budov pre budúcnosť a základné technické riešenia rozviedla i nadväzujúca prednáška Jiřího Sticha zo spoločnosti NESS Czech. Ing. Naděžda Pavelková, Ph.D., zo spoločnosti ABB rozvinula technologickú tému vo svojej prednáške „Regulované pohony HVAC v inteligentných budovách“ o efektívnych technických riešeniach pre vykurovanie, vetranie a klimatizáciu. Ing. Ondřej Dolejš, Ph.D., z firmy WAGO-Elektro ďalej doplnil otázky technológie o problematiku riadiacich systémov pre chytré budovy a ukázal aké sofistikované technické riešenia môžu ísť ruka v ruke s používateľským komfortom.

Konkrétne technické riešenia pre inteligentné budovy prezentovali i prednášky o úsporách energie a prevádzkových nákladov s elektroinštaláciou ABB i-bus KNX Ing. Petra Königa, Ph.D., a Ing. Richarda Müllera zo spoločnosti ABB, o novom koncepte riešenia pre inteligentné bývanie Home4Life Ing. Davida Jakubce z AV MEDIA a o pripojovaní technických zariadení budov pod riadiaci systém Tecomat Foxtrot Ing. Jaromíra Klabana zo spoločnosti Teco. Samo technické riešenie však nestačí. Prednáška s provokujúcim názvom „Inteligentné budovy Áno, ale nie je inteligentná budova ako inteligentná budova“ Jana Průchy zo spoločnosti Insight Home ukázala na kvasiaci a teda doposiaľ veľmi neusporiadaný a pre zákazníka často neprehľadný trh s inteligentnými budovami v ČR.

Otázkou efektívnosti chytrých domov pre ich používateľov sa bližšie zaoberali Ing. Bedřich Kopřiva, CSc., zo spoločnosti PANDUIT vo svojej prednáške „Inteligentná budova ako služba“, na ktorú nadviazal Lukáš Ferkl, Ph.D., z Feramat Cybernetics prednáškou „Inteligentný dom potrebuje chytré úspory alebo Moderná regulácia v budovách“. Obaja ukázali, že ak majú mať premyslené a ekologické riešenia šancu na úspech u používateľov, musia im prinášať úspory reálných peňazí a pritom ich neobmedzovať v každodennom komforte, ale naopak k nemu prispievať. Tomáš Čižinský zo spoločnosti Sofim nakoniec vo svojej prednáške zhrnul problematiku systémovej integrácie technológií v moderných budovách. Zo živého záujmu diskutujúcich bolo zrejmé, že táto konferencia nielenže prezentovala najnovšie technologické riešenia pre inteligentné budovy, ale pomohla zúčastneným odborníkom vidieť tieto riešenia vo vzájomných súvislostiach, tak aby sa z vízií technických nadšencov stále viac presúvala do každodenného života bežného občana.

Spracované podľa oficiálnej tlačovej správy organizátora.