Čo tvorí systém domácej zábavy?

Trendy v oblasti domácej zábavy vychádzajú kdesi z 50. rokov minulého storočia, keď systém domácej zábavy tvoril stereosystém na prehrávanie hudby. V 70. rokoch sa k tomu začali pridávať kvadrofonické systémy. Nasledovalo sledovanie televízie, videa a najnovšie systémy sú v podstate kombináciou audia, videa a herných konzol  v podobe multimediálnych centier. Každý zákazník je fanúšikom niečoho iného, pričom má možnosť voľby medzi lacnejšími aj špičkovými, drahšími zariadeniami. Systém domácej zábavy možno postaviť ako riešenie pre jednu izbu alebo ako komplexný systém pre celý objekt. My sa zaoberáme skôr tými komplexnými riešeniami.

V ktorej fáze návrhu objektu je vhodné začať uvažovať aj o systéme domácej zábavy?

V každom prípade je dobré zahrnúť túto problematiku už do fázy projektovej prípravy stavebnej časti. Len čo je už objekt navrhnutý  a nebodaj aj postavený, nainštalovanie komfortného systému domácej zábavy by vyžadovalo dodatočné zásahy do už zrealizovanej stavby, ktoré by mohli komplikovať následné práce a navyše aj predražiť celkové riešenie. Ideálne totiž je, aby bola kabeláž systému domácej zábavy vedená pod omietkami. Takisto to súvisí s rozmermi miestnosti. Niekedy by stačilo miestnosť zväčšiť či zmenšiť  o niekoľko centimetrov a vytvorili by sa podstatne priaznivejšie akustické pomery. Jednoznačne to navrhujem riešiť vo fáze projektovej prípravy domu. V tejto fáze možno ovplyvniť rozmery miestností, kde sa bude systém domácej zábavy využívať, a bude sa počítať aj s priestormi na káblové trasy a rôzne ovládače, ktoré môžu byť rozmiestnené na rôznych miestach v objekte.

Možno už po tejto fáze začať uvažovať o výbere konkrétneho  systému domácej zábavy?

Ak má byť celkové riešenie kvalitné a splniť najmä očakávania zákazníka, nie je to nikdy len o výbere hi-fi. Ďalším veľmi dôležitým krokom je vytvorenie akustického dizajnu miestnosti. Často dochádza ku konfrontácii s interiérovým architektom. Každý má o danom priestore svoje predstavy a nie je jednoduché úplne kompletne vyhovieť žiadnemu riešeniu. V nejakom bode sa však vždy dokážeme stretnúť a dohodnúť. V tejto fáze návrhu „holej“ miestnosti alebo celého objektu je vhodné začať s výberom materiálov a celkovým rozmiestnením nábytku. To sa týka najmä výberu kobercov, stropných materiálov a pod.

Ako vplývajú tieto súčasti miestnosti na celkový výkon systému domácej zábavy? Dá sa exaktne určiť vplyv týchto súčastí?

Dá sa to, existujú na to určité softvérové nástroje. Mnoho nám pomôžu akustici, ktorí majú znalosti o tom, ako ktorý materiál pohlcuje, odráža, prípadne rozptyľuje zvuk. Jedna vec je akustika a druhá vec je dizajn miestnosti. Interiérový dizajnéri a architekti majú tendenciu používať tvrdé materiály, ako je kamenná dlažba, veľa skla a pod. Takou jednoduchou pomôckou je rozdelenie priestoru na tretiny, pričom jedna tretina zvuk pohltí, jedna tretina ho odrazí a jedna tretina rozptýli. Z hľadiska nákladov sú položky týkajúce sa úpravy a zariadenia miestnosti podstatne vyššie ako samotný systém domácej zábavy. Keď sú teda veci ohľadom konštrukcie objektu a vybavenia interiéru ukončené, pokračuje sa výberom reproduktorov a k nim následne výberom elektroniky.

Dokážete záujemcom o systém domácej zábavy poradiť už vo fáze tejto projektovej prípravy?

Určite áno, sme tím zložený z odborníkov na jednotlivé oblasti takéhoto projektu. Ja osobne sa venujem práve tej časti elektroniky, kolegovia sa venujú materiálom v interiéri, ako sú koberce, závesy, tapety a pod.

Do akej miery môžu, resp. by mali, ovplyvniť návrh systému domácej zábavy samotní klienti?

Klient je ten, čo platí, takže právo na to v každom prípade má. Ak raz povie, že chce mať nejaké hi-fi, tak mu ho dodáme. My mu môžeme len odporučiť podľa nás najvhodnejšie riešenie pre danú miestnosť, resp. objekt, a poradiť mu v tom rozsahu, ako som už spomínal.

Ako to vyzerá v praxi - dajú si klienti poradiť?

Záleží na tom, o akej cenovej relácii výsledného systému sa bavíme. Klienti, ktorí chcú mať perfektný systém domácej zábavy, tí sú viac prístupní odporúčaniam. Ak je však klient viac zameraný na interiér a k tomu chce „len nejaký“ systém domácej zábavy, tak tam sa už väčšinou prispôsobujeme my. V každom prípade je to individuálne. Pri high-endových aplikáciách si však 90 % klientov dáva poradiť aj zrealizovať systém cez nás.

Aké sú kritériá pri výbere jednotlivých systémov domácej zábavy?

Začneme obrazom. V tomto prípade je dôležitá určitá vzdialenosť posedenia od obrazovky a takisto svetlosť okolitého priestoru. Tu máme na výber z dvoch možností – buď si zvolíme veľký displej alebo projekčné plátno. Aj keď displeje s veľkými uhlopriečkami možno kúpiť už za rozumné ceny, vo väčšine kvalitných inštalácií je trendom projekčné plátno. Výpočet optimalizácie povrchu plátna je niekedy záležitosť na dva dni. Vstupom do takýchto výpočtov sú uhly, z ktorých sa bude na plátno pozerať, reálna svetlosť miestnosti, typ projektora a pri akusticky transparentných plátnach sa musí brať do úvahy aj typ čipu použitého v projektore, aby nevznikali optické deformácie.

Je riešenie s projektorom a plátnom vhodné aj pre bežnú obývačku štandardného domu?

Vzhľadom na veľkú svetlosť väčšiny takýchto miestností to optimálne riešenie nie je. Sú síce výrobcovia, ktorí ponúkajú určité medzičlánky, ako napr. použitie sivého materiálu na plátne, ktorý vyťahuje kontrast obrazu, ale ani to nemusí zaručiť dostatočný komfort pri sledovaní videa.

Aké sú výhody plátna v porovnaní s displejom?

Jednoznačne je to veľkosť obrazu v prospech plátna. Takisto plátno s uhlopriečkou cca 3 metre váži okolo pätnásť kilogramov, čo je podstatne menej ako displej, ktorý by pri rovnakej uhlopriečke vážil viac ako tristo kilogramov. Dobré plátno nepodlieha časom žiadnym kvalitatívnym zmenám a defacto by mal prežiť životnosť dvoch-troch projektorov.

Aké kritériá by mal spĺňať dobrý projektor?

V prvom rade vernosť farieb. Na trhu sú v podstate dva typy projektorov – na prezentačné účely, ktoré majú vysokú svietivosť, ale odchýlka od reálnych farieb je väčšinou zrejmá. A potom sú to videoprojektory pre systémy domácej zábavy. Druhým kritériom je optická deformácia. Dobrý projektor má rozloženie farieb na celom obraze rovnaké, t. j. nedochádza k tomu, že v rohoch obrazu by boli iné odtiene farieb ako v strede obrazu. Na domáce kino nie je potrebný projektor s vysokou svietivosťou. Naopak vysokou svietivosťou môžete skôr obraz pokaziť.

Je projektor s technológiou digitálneho spracovania svetla (DLP) tým správnym riešením pre domáce kino?

DLP technológia je v tomto smere určite najďalej. Na trhu sa však už začínajú objavovať projektory, ktoré namiesto výbojky používajú LED technológiu. Zaujímavosťou tohto typu technológie je, že ideálna svietivosť sa dosahuje po tisíc až dvetisíc hodinách svietenia.

Aká je zvyčajne životnosť projektora?

Zvyčajne to býva okolo dvadsaťtisíc až štyridsaťtisíc hodín svietenia výbojky, čo je tak dlhý čas, že projektor je na konci životnosti výbojky úplne morálne zastaraný; potom sa oplatí investovať opäť do moderného projektora ako vymieňať zdroj svetla.

Dá sa projektor pripojiť do nejakej spoločnej zbernice s multimediálnym centrom?

Je to možné aj sa to tak robí. Zmyslom a cieľom každej inštalácie systému domácej zábavy je jeden diaľkový ovládač s minimálnym počtom ovládacích prvkov. Ak sa raz napr. nakalibruje audio systém, nemali by ste mať viac potrebu meniť jeho hlasitosť.

Opísali sme kritériá výberu video systému. Ako je to s audio systémom?

Cieľom audio systému by malo byť dosiahnutie takej kvality zvuku, akú mala pri nahraní alebo zmixovaní v nahrávacom štúdiu. Preto sa investuje veľa prostriedkov do samotnej miestnosti a jej vybavenia, aby sme sa čo najviac priblížili k tejto kvalite. Uvediem konkrétny príklad. Reproduktory majú skreslenie zvuku cca tri až šesť decibelov, elektronika má skreslenie rádovo v desatinách percent, ale samotná miestnosť skresľuje, zakrivuje zvuk aj o dvadsať, tridsať percent. Z toho logicky vyplýva, na čo sa treba pri investícii do audio systému zamerať. V súčasnosti je trend, že miestnosti 
s high-end audio vybavením sa stavajú so zdvojenými stenami, t. j. ako miestnosť v miestnosti. V takejto miestnosti sa dáva pozor napr. aj na vzduchotechniku, aby sa z nej neprenášal hluk. Podobne sa  z miestnosti odstraňuje všetka elektronika, ktorá tam nemusí byť, pretože tá pri svojej činnosti generuje teplo, ktoré spôsobuje spúšťanie klimatizácie a pod.

Ako je to s využívaním viackanálového ozvučenia?

Sú miestnosti, ktoré sú vhodné na multikanálový zvuk. K dispozícii sú päť-, šesť- alebo sedemkanálové systémy. Osobne sa domnievam, že audio časť je z hľadiska celkového riešenia náročnejšia ako video časť.

Sú high-end systémy vhodné pre akékoľvek typy miestností?

Zažil som situácie, keď klient chcel pomerne drahý high-end systém. Vzhľadom na akustické parametre miestnosti sme mu nakoniec odporučili iný systém za dvadsatinu ceny ním vybraného systému. Kvalita reprodukcie v ničom nezaostala za výstupom, akú by mal ten drahší audio systém. Je to dané tým, že v akejkoľvek miestnosti môžete dosiahnuť len určitú úroveň pohodovo počúvateľného audia. Nad touto hranicou je to už len „hluk priemyselnej haly“. Kúpa drahého audio systému nezaručí dobrý zvuk, musíte mať na to v prvom rade vhodnú miestnosť.

Ak si teda chce niekto do existujúcej miestnosti zaviesť systém domácej zábavy alebo audio systém, je vhodné výber tohto systému konzultovať s odborníkmi.

Určite áno. Nemá význam klientovi klamať, ono sa to vráti ako bumerang. Sú klienti, ktorí by chceli investovať kopu peňazí, ale aj  v takom prípade im odporučíme, aby sa pozreli po inom, lacnejšom systéme, pretože pre nimi zvolenú miestnosť by v prípade drahého systému len plytvali svojimi peniazmi a aj tak by nedosiahli očakávaný efekt. Alebo radšej minúť časť tých peňazí na úpravu miestnosti a zvyšok investovať do nákupu elektroniky.

Môžete našim čitateľom vysvetliť pojem multiroom?

Samotná myšlienka audiovizuálnych komplexných riešení pre celý byt či dom – multiroom – je už pomerne starou záležitosťou. Vo svojej najjednoduchšej forme existuje prakticky v každom zosilňovači alebo AV receiveri. Umožňuje jednoducho ovládať niekoľko audio aj video zariadení, prípadne osvetlenie a iné elektronické zariadenia pomocou klávesníc rozmiestnených v interiéri alebo pomocou diaľkového ovládania. Multiroom jednoducho umožňuje počúvať CD 
v spálni, pozerať DVD v obývačke, počúvať rádio v kuchyni, pozerať video v detskej izbe, ovládať osvetlenie, zobudiť sa na obľúbenú stanicu. Čo sa týka obsluhy, kvôli zmene hlasitosti v druhej miestnosti (napríklad v spálni), posunutiu skladby alebo naladeniu inej rozhlasovej stanice netreba behať do miestnosti, kde sú prístroje umiestnené.

Čo je srdcom systému multiroom?

Základom multiroomového systému je centrálna jednotka, akýsi multimediálny server s rozmermi bežných komponentov. Tá v sebe skrýva vysokokapacitný pevný disk, riadiace a nastavovacie centrum, napaľovaciu mechaniku a vysielač bluetooth. Celá zostava je umiestnená v rozvádzači so zabezpečeným chladením a skrytá niekde v technologickej miestnosti domu. V našich inštaláciách robíme často riešenia, kde je to všetko separátne, t. j. použije sa len zvuková a obrazová matica a tie sa spracúvajú samostatne.  K tomu sa pridávajú zosilňovače a nejaký ten „rozum“. Ten môže tvoriť buď nejaký náš systém, alebo sa audio/video riešenie integruje do vyššieho systému, ktorý ovláda celý dom. Systém domácej zábavy je v konečnom dôsledku taký dobrý, ako dobre ho naprogramuje programátor.

Možno takýto komplexný systém po jeho nainštalovaní v budúcnosti rozširovať bez veľkých stavebných úprav?

Začnem z iného konca. Keď sa robia elektroinštalačné rozvody na systém domácej zábavy, často sa používajú metalické káble, niekedy na väčšie vzdialenosti aj optické káble. V poslednom čase je však najvďačnejším riešením klasický FTP, ethernetový kábel. Je vhodný na súčasné prenášanie videa a zvuku a je vhodný na streamovanie zvuku/videa. Prakticky je vhodný na prenos všetkého, čo s domácou zábavou súvisí. Zmyslom inštalácie je umiestniť jeden koniec káblov v serverovni a druhý koniec v jednotlivých miestnosťach. Praktické pravidlo hovorí, že ak teraz potrebujeme do miestnosti dotiahnuť dva káble, tak ich tam dotiahneme radšej štyri, lebo ich v budúcnosti určite budeme potrebovať. V porovnaní s celkovou hodnotou inštalácie je to nie veľká položka. V súčasnosti majú už aj tie najnižšie modely televízorov napríklad možnosť pripojenia ethernetu.

Serverovňa je síce ideálny stav, ale asi nie riešiteľná vo všetkých objektoch.

Máte pravdu. Existuje však typ elektroniky, ktorá má otvorenú topológiu a rôzne zariadenia sa môžu rozmiestniť po jednotlivých miestnosťach objektu, kde sa zavrú do skriniek, umiestnia sa do stropu a pod. Aj v tejto konštelácii sa to vie správať ako jeden ucelený systém.

Jedna vec je dodať a nainštalovať systém domácej zábavy a druhá vec je jeho servis počas jeho životnosti.

Gro každej inštalácie je servis. Veľká väčšina problémov, ktoré sa neskôr vyskytnú so systémom domácej zábavy, sú „drobnosti“ – vytiahnutý kábel, rozladenie nainštalovaných parametrov systému 
a pod. Servis ako taký je náročný aj z hľadiska času a peňazí. Preto sa snažíme do našich riešení zakomponovať kvalitné audio a video komponenty a súvisiace príslušenstvo.

Domáca zábava bude vždy o pozeraní obrazu a počúvaní zvuku v akejkoľvek forme. Aké sú teda trendy do budúcnosti v tejto oblasti?

Pred pár rokmi sa začala na trhu objavovať technológia 3D obrazu. V súčasnosti je táto „novinka“ na ústupe. Takto to vidím nielen ja, ale hovoria o tom aj niektorí naši partneri zo zahraničia, s ktorými spolupracujeme. Veľa sa hovorí o 4K vysielaní. Je to všetko veľmi pekné, ale nie sú na to pripravené zdroje. Obzvlášť na Slovensku, kde ani vysielanie v HD kvalite nie je žiadnym štandardom, nie to ešte v 4K. Napriek tejto skutočnosti si myslím, že trendom bude vysielanie v čoraz vyššom rozlíšení. Čo sa týka zvuku, tak najmä mladá generácia zaviedla počúvanie kompresných formátov, ako MP3 a pod. Mne sa z toho, úprimne povedané, robí husia koža.

Osobne používam prehrávače, ktoré prehrávajú nekomprimované zvukové formáty. Optické zariadenia sú viac-menej na ústupe, nahradia ich digitálne médiá, napr. už dnes populárne bezstratové formáty, tzv. flagy. Tie sú vhodné aj na distribúciu či streamovanie súborov. K dispozícii je množstvo nahrávok v tomto formáte, napr. na Apple Store, sú to tri-štyrikrát drahšie veci, ale osobne si radšej vypočujem takýto zvuk ako komprimovaný súbor.

Do popredia pôjdu streamovacie zariadenia využívajúce diskové polia s obsahom v digitálnej forme, stále budú k dispozícii napr. pre fajnšmekrov gramofóny. Určite sa bude oblasť domácej zábavy rozširovať aj o multikanálové herné miestnosti. Treba ešte podotknúť jeden fakt, a to, že dnešná komerčná elektronika sa už vo veľkej miere priblížila profesionálnym systémom.

Ďakujeme za rozhovor.