Je také príslovie, že nová metla dobre metie. Platí to aj vo vašom prípade?

So svojimi kolegami som roky v dennodennom kontakte. Poznajú ma veľmi dobre, vedia čo môžu odo mňa očakávať. Nemám dôvod meniť s novou pozíciou svoje správanie, oni majú dôveru vo mňa a ja dôverujem im. Nadväzujem iba na dobrú spoluprácu s nimi a nie je potrebné robiť zásadné zmeny, keďže tím je nastavený dobre.Hlavnou prioritou je predaj a inštalácia našich riešení a produktov, budovanie dobrého mena na slovenskom trhu, spokojnosť našich zákazníkov, pretože to je poslaním našej divízie. Tým sa zaoberám prakticky stále a budem sa tým naďalej zaoberať aj na pozícii riaditeľa celej divízie.

Aké sú vaše plány a vízie na čele divízie Building Technologies? Aké projekty vás čakajú v blízkej budúcnosti?

Súčasťou divízie Building Technologies som 15 rokov a vždy som hrdý na to, že patríme k špičke a moje úsilie bolo stále smerované k tomu, aby sme sa medzi špičkou udržali. K tomu popri referenciách zrealizovaných projektov patrí aj vytvorenie dlhodobého vzťahu so zákazníkmi tak, aby sa na nás s dôverou opakovane obracali. Cieľom je udržať divíziu Building Technologies medzi špičkou na slovenskom trhu, mať k dispozícii schopných kvalitných ľudí a zabezpečiť im odborný rast a profesijnú spokojnosť. Nie som zástanca prehnaných očakávaní a vízií, som realista a zakladám si na kontinuite. Čo sa týka aktuálnych projektov, naše riešenia sa objavia v administratívnej budove Westend square, v dvojici bytových domov Panorama city alebo v nemocnici Sv. Michala v centre mesta a z viacerých priemyselných projektov by som spomenul Slovnaft. O prípadných črtajúcich sa projektoch nechcem špekulovať, pretože pokiaľ nie je podpísaná zmluva, nič nie je isté. V našom biznise ste buď prvý alebo nemáte nič, vždy sa však snažíme odviesť dobrú profesionálnu prácu.

Hypotekárna kríza drasticky pribrzdila mnohé developerské projekty. Zdá sa, v poslednom čase dochádza k roztápaniu ľadov a slovenský development chytá druhý dych. Vnímate to rovnako?

Môžem povedať, že situácia sa zlepšila a plánujú sa mnohé zaujímavé developerské projekty a to nielen v Bratislavskom kraji ale po celom Slovensku. Nejedná sa len o komerčnú sféru administratívnych centier ale aj o priemyselné objekty a to ako v oblasti novej výstavby tak aj v rekonštrukcii a modernizácii. Otázka samozrejme je, koľké z nich sa dočkajú realizácie.

Siemens disponuje širokým produktovým portfóliom. Predsa len, je niečo, o čo by ste si predstavili toto portfólio rozšíriť?

Myslím, že ponuka divízie Building Technologies je naozaj bohatá a rozširovanie o nejaký ďalší segment nie je potrebné. Udržať trvalo vysokú úroveň súčasného produktového portfólia je pomerne náročná úloha a ja som rád, že sa nám to darí. Nie je to totiž iba o bezduchom predaji takpovediac škatuliek s logom Siemens, ale je to o tom, dať našej technike v projektoch adekvátny zmysel. A k tomu je potrebný erudovaný praxou ošľahaný človek, ktorý v technike nevidí len parametre, ale vidí za tým dielo zložené zo zladených komponentov Siemens. A takých ľudí sa snažíme mať vo svojom tíme.

V oblasti technológií budov sa už nejaký ten rok pohybujete. Aký vývoj a trendy pozorujete zo slovenského, európskeho, či globálneho hľadiska?

V porovnaní so západnou Európou stále zaostávame v oblastiach ako energetická efektívnosť prevádzky a komplexnosť protipožiarnych systémov. Mám pocit, že prevádzkové náklady sú stále na okraji záujmu, pretože sa pozerá najmä na prvotné investičné náklady. Každopádne, investori chcú vždy stavať pekné moderné budovy vybavené špičkovými technológiami za rozumné peniaze. S takouto ideou sa veľakrát pracuje na trhu, vyčlenené rozpočty to však neraz neumožnia.