Obr. Claus Fest, Marten van der Laan, Ben Stubben (zľava doprava).

Sme pripravení na prudký rozmach elektromobility z hľadiska začlenenia elektromobilov do elektrizačnej siete?

C. Fest: Otázka skôr znie, ako integrujeme elektromobilitu do elektrizačnej siete? Je to jedna z najväčších otázok, nie však jediná. Myslím si však, že sme na dobrej ceste a v najbližších troch-štyroch rokoch je dôležité vidieť viac elektromobilov na cestách. Zákazníci si jednoducho musia kupovať elektromobily. Z pohľadu elektrizačnej siete potrebujeme vytvoriť inteligentnú nabíjaciu infraštruktúru, pretože potrebujeme permanentnú inteligentnú interakciu s nabíjacou infraštruktúrou, elektromobilmi, samozrejme s elektrizačnou sieťou, ale tiež s trhom samotným. A to je prvý krok, s ktorým by sme mali začať. Možno niektoré časti elektrizačnej sústavy budú skôr vystavené nejakým problémom, ale iné ich neuvidia najbližších desať rokov. Bude to závisieť od počtu elektromobilov v sieti alebo či budú vybudované niečo ako hotspoty pre elektromobily na uliciach. To sú všetko otázky, ktorými budeme reálne čeliť v najbližších rokoch. Nemyslím si však, že elektromobily sú problém. Budeme sa musieť s tým popasovať a myslím, že to vieme zvládnuť, ale iba s inteligenciou v autách samotných, v infraštruktúre a v elektrizačnej sieti.

Elektromobily teda vnímate ako príležitosť. Zároveň ste identifikovali jednu z otázok prediskutovávanú niekoľko rokov a to, že hotspoty sú akési vrecká dopytu. Naše modely zavedenia neboli dostatočne zrealizované, pretože sme neporozumeli, kto bude kupovať, aké majú byť cenové hladiny, potom sa objavili dotácie. Claus Fest hovorí, že na masovejší príchod elektromobilov sme pripravení, aký je váš pohľad pán Laan?

M. van der Laan: Myslím, že u nás v Holandsku máme odlišnú situáciu. Elektromobily sú významne dotované a v krajine sa nachádza veľký počet plug-in hybridných áut. Krivka má jasnú stúpajúcu tendenciu a celkovo ich je okolo 50 000, čo je viac ako sa očakávalo. Pomerne rýchlo sa rozširuje aj nabíjacia infraštruktúra, ktorá bola v začiatkoch dotovaná. Teraz však začína byť čoraz bežnejšie, že keď si ľudia kupujú elektromobil, majú doma zriadené nabíjacie miesto. Doteraz sme v našej elektrizačnej sieti nezaznamenali žiadne problémy. Je nám však jasné, že pri obrovskom počte elektromobilov v prevádzke to potrebujeme adekvátne ošetriť v elektrizačnej sieti, pretože ak by sa všetky nabíjali v rovnakom čase, potom tu teoreticky máme problém. Nejaký spôsob inteligentného nabíjania je teda potrebný, pretože inak sú náklady na vybudovanie nabíjacích miest príliš vysoké.

B. Tubben: Verím v elektromobilitu, ktorá zatiaľ nie je pohromou. Nepanikárim, ale zdá sa mi, že nástup elektromobilov je v súčasnosti príliš rýchly. Uskutočnili sme niekoľko testov so simuláciou stavu v roku 2025 a ukázalo sa, že záťaž elektrizačnej sústavy bola taká veľká, že nám zhasli svetlá. Z tohto nám je jasné, že potrebujeme nejaký pokrokový prostriedok v sieti, ktorí dokáže spravovať
a riadiť elektromobily pripojené na sieť.

Na jednej strane je dobré, že sa trh neformoval až tak rýchlo, ako sme si pôvodne mysleli, ale zdá sa, že sa to práve začína diať. Koncept smart nám však dáva oveľa viac možností. Poďme sa teraz venovať práve téme smart, dátam a analýze z pohľadu nabíjania. Čo je podľa vás smart, z čoho sa skladá, čo potrebujeme vedieť a čo potrebujeme vedieť urobiť v súvislosti so smart?

C. Fest: Nadviažem na Bena Tubbena. Má úplnú pravdu, tiež sme uskutočnili niekoľko testov na zistenie, či je problém v sieti, prípadne v interakcii s ňou. Mať iba smart infraštruktúru nestačí, potrebné sú tiež produkty a trhové mechanizmy, aby bolo niekomu umožnené, napr. agregátorovi alebo dodávateľovi, aby dal signál elektromobilu alebo nabíjacej stanici, aby v tom čase nenabíjali príliš alebo nenabíjali napr. najbližšiu pol hodinu. Z pohľadu zákazníka je dôležité, aby za takéto obmedzenie dostal nejaký benefit, pretože je súčasťou celej problematiky. Podobne je súčasťou aj zistenie, ako pôsobiť na sieť, signál, dodávateľa, agregátora, elektromobil a samozrejme na spotrebiteľa.

M. van der Laan: Ja som z opačného konca. V našej spoločnosti USEF Foundation sa snažíme nastaviť trh energetickej flexibility. Ľudia, ktorí majú flexibilitu vo svojom energetickom profile, ho môžu ponúknuť na trhu, kde ho môžu využiť iní účastníci. Záujem o flexibilitu majú predovšetkým prevádzkovatelia distribučných sústav. Z nášho pohľadu je dôležitou zložkou práve zdroj flexibility. Nemenej dôležitý je však zákazník aj vodič a jeho potreba premiestňovania sa na konkrétne miesta, ktorá bude vždy rešpektovaná. Výzvou teda je získať rovnováhu medzi potrebami vodiča a extra flexibilitou, ktorú sa vloží do systému a vytvorí sa prostredníctvom nej ďalšia hodnota.

Zaujímalo by ma, aký vplyv bude mať koncept plnej integrácie elektromobilov do elektrizačnej siete na záruku batérií vozidiel. Spolupracujú firmy, prevádzkovatelia distribučných sústav, výrobcovia áut a spotrebitelia dostatočne efektívne a rýchlo na určení presných požiadaviek?

B. Tubben: Spomínal som testy, ktoré sme uskutočnili. Tie boli v spolupráci s Mercedesom a BMW. Testy sa v zásade zaoberajú vzťahom flexibility voči komplexnosti. Môžete vytvoriť veľmi komplexný systém, v ktorom však máte veľkú flexibilitu. V menej komplexných systémoch, ako by boli napr. tie, kde by sa štandardne nenabíjalo medzi 18:00 a 20:00, by neboli problémy. Ide o to, nájsť spôsob ako zabezpečiť rovnováhu medzi flexibilitou a komplexnosťou. Výrobcovia áut tiež uvažujú v tomto duchu, čo majú robiť, aby predišli škodám.

C. Fest: Hovorili sme o zákazníkoch. Tí sú typickí tým, že každý je iný používateľský prípad. V posledných rokoch sme sa snažili vyvíjať spolu s výrobcami áut, dodávateľmi, poskytovateľmi mobility, s hardvérovými spoločnosťam,i atď. Každý potrebuje obchodný prípad, pretože bez neho nie je zaujímavé na niečo vynakladať peniaze. Z používateľského hľadiska sme si stále bližší. Napríklad, verejné nabíjanie je niečo úplne iné ako nabíjanie v domácich podmienkach. Rýchle nabíjanie je opäť iný prípad z dôvodu iných potrieb. Vo všeobecnosti chce zákazník všetky typy nabíjania. Ak chce integrovať svoj elektromobil v domácej nabíjacej infraštruktúre, má zrazu prepojenie s inteligentným riadiacim systémom domu, s fotovoltikou, prípadne batériou. Je v okamžitej interakcii s prevádzkovateľom elektrizačnej siete, dodávateľom elektrickej energie a možno aj s iným poskytovateľom. Nabíjanie na verejných staniciach má iné potreby a zákazník je v kontakte možno tak s jedným subjektom. Potrebujeme myslieť viac v duchu používateľských prípadov
a z toho sa automaticky vyformuje adekvátny obchodný model.

M. van der Laan: V prvom rade by mali výrobcovia áut vyrábať dobré autá s dostatočnou kapacitou batérie s dojazdom aspoň 400 – 500 km a sprístupniť vozidlá pre inteligentné nabíjanie. Autá by pri ňom prijímali spomínaný signál zvonku, ale samotné nabíjanie by bolo už v ich réžii. Myslím, že tu je priestor pre ďalšie subjekty na trhu, ktoré by poskytovali a prevádzkovali práve proces inteligentného nabíjania. My ich nazývame agregátori. Tí by mali mať v prvom rade na pamäti potreby zákazníka, prípadne aj poznať jeho denný harmonogram. Ako agregátori by mohli vystupovať servisné spoločnosti elektromobility, ktoré dnes zastrešujú administratívne úkony spojené s nabíjaním, ale mohli by to vykonávať progresívnejším spôsobom. Mohli by ponúkať zákazníkom služby inteligentného nabíjania alebo iné služby v súvislosti s elektromobilitou. A potom by boli v pozícii, aby zohrávali podstatnú úlohu aj v súvislosti s elektrizačnou sieťou a mali významné slovo pri témach ako objem energie a flexibilita. Je to príliš komplexná problematika pre výrobcov áut aj pre zákazníka.

Zaujímavé na elektromobilite je ľudský činiteľ. Jednou z výziev, s ktorou elektromobilita musí stále zápasiť, je chabé porozumenie elektromobility a jej osvojenie si v praxi. Faktory ovplyvňujúce elektromobilitu sú dosť regionálne vrátane takej maličkosti ako je „chuť“ automobilu. Niektorí výrobcovia napr. začali v elektromobiloch simulovať zvuk motora, aby mali zákazníci dojem, že sedia naozaj v aute. Ako uchopiť túto otázku a ako vôbec propagovať elektromobily, keď sa zdá, že koncoví zákazníci sú takí nároční a rozmaznaní?

B. Tubben: Pre množstvo ľudí sú dnes elektromobily stále príliš vzdialené a to najmä kvôli vysokej cene. Ak však máte malé skupiny ľudí zapojených do programu zdieľania elektromobilov, tak to bude fungovať, pretože záujem o to má stúpajúcu tendenciu. Pekne to je vidieť napr. v Amsterdame, kde je jedno veľmi známe miesto na zdieľanie elektromobilov. Túto myšlienku si osvojujú aj v rezidenčných štvrtiach, kde je čoraz častejšie vidieť, že viac domov sa delí o jeden elektromobil ako o svoje druhé auto v rodine. Preto si myslím, že trh s menšími elektromobilmi má potenciál väčšieho rastu.

C. Fest: Súhlasím. Tesla je výnimkou. Prišla na trh v správnom čase s dobre vyzerajúcim autom, získala si povedomie a to sú všetko dôvody, prečo ľudia Teslu stále kupujú. V našej národnej platforme elektromobility Nemecka máme blízko ku všetkým výrobcom elektromobilov. Momentálne máme na trhu šestnásť rôznych modelov elektromobilov, čo je pomerne široká ponuka a je si z čoho vyberať. Zároveň sme však zistili, že informovanosť je dôležitá. Môžete mať napríklad projekt s desiatimi alebo dvadsiatimi elektromobilmi, ktoré jazdia po uliciach, dôležité je však prilákať ľudí, aby si sadli do tých áut, cítili ich pod rukami a otestovali si ich. To je aj úloha pre samotných výrobcov elektromobilov, aby ich priblížili ľuďom. Iniciatívy ako spomínané zdieľanie áut pomôže podporiť trh a sú súčasťou nového chápania mobility. Nakoniec však nebudeme musieť ľudí nijako presviedčať. Postačí im predviesť autá a dať im tú možnosť si ich pocítiť na vlastnej koži. Každopádne, do hláv ľudí sa vkradli akési obavy, že ich elektromobil nechá v štichu niekde na ceste, alebo sa mu vybijú baterky skôr, ako dôjde k najbližšej nabíjacej stanici. Prieskum v Nemecku napríklad ukázal, že takmer 70 % ľudí počas pracovného týždňa neprejde denne viac ako 30 km. Takéto obavy sú teda zbytočné a ide iba o mylné pocity ľudí. Potrebujeme mať vybudovanú dostatočne hustú verejnú sieť nabíjacích staníc, aby sme ukázali ľuďom, že sa nemajú čoho obávať.

M. van der Laan: Mám rovnaký názor. S každým, s kým som sa rozprával potom, čo vyskúšal elektromobil, bol nadšený a už ani nemal záujem niekedy v budúcnosti kúpiť konvenčný automobil so spaľovacím motorom. Bývam v Groningene a dvakrát do týždňa chodím do neďalekého mestečka a počas cesty míňam štyri rýchlonabíjacie stanice, ktoré často nie sú úplne obsadené. Infraštruktúra je pomerne rozvinutá a je kde nabiť vybitú batériu. Myslím, že aj cestovanie na dlhšie vzdialenosti by sa dalo vyriešiť inštaláciou rýchlonabíjačiek na diaľniciach.

Aké služby budú dôležité v súvislosti s integráciou elektromobilov do života spotrebiteľov?

B. Tubben: Služby, ktoré sa prepoja s argumentáciou lepšieho životného prostredia. Potom budú aj ľahšie aplikovateľné. Jedným z argumentov môže byť napríklad kvalita ovzdušia a každý človek vie, že výfuk z motora bežného auta neprospieva životnému prostrediu.

M. van der Laan: Nabíjanie doma s vlastnou fotovoltikou je podľa mňa spôsob, ktorý by sa ľuďom páčil. Je to jeden z používateľských prípadov, ktorý by pomohol niektorým výrobcom áut, keby autá ponúkali s fotovoltickým systémom ako službou. Myslím, že dobrý spôsob ako začať, je, aby ľudia mali pocit, že konajú ekologicky.

C. Fest: Jednou zo služieb môže byť napríklad to, že auto by malo byť integrované do domu, čiže by existovalo automatické spojenie auta s riadiacim systémom domu. Nabíjací proces v dome by sa mal spustiť automaticky. Ďalšia služba by mohla byť od výrobcu elektromobilu a vyzerala by tak, že ľudia by mali možnosť vymeniť svoj elektromobil za konvenčný na čas, keď idú na dovolenku na 2 – 3 týždne, lebo elektromobil v súčasnosti nie je veľmi vhodný na dlhšie trasy. Vymyslieť sa dá veľa služieb, zatiaľ však nevieme, ktorá z nich bude tá najlepšia.

Čo je potrebné urobiť z krátkodobého hľadiska, aby sme si zabezpečili bezproblémovú integráciu?

B. Tubben: Dôležité bude nájsť inteligentný spôsob resp. riešenie, ako to riadiť, nie však príliš. Ľudia si chcú nabiť iba svoje auto a nemajú chuť byť pri tom príliš obmedzovaní.

M. van der Laan: Kľúčové je vybudovať dobrú nabíjaciu infraštruktúru. Treba však implementovať pokrokové nabíjanie, inak budú investície do elektrizačnej siete príliš vysoké.

C. Fest: Dôležitá bude aj integrácia elektromobilov a obnoviteľných zdrojov energie a tomuto prepojeniu bude takisto potrebné venovať zvýšenú pozornosť.

-bb-