M. Yackira: Budeme sa snažiť zistiť, čo sa z hľadiska technológií v našom priemysle mení; myslím, že na začiatok by sme mohli začať analógiou. Spôsob, akým dnes predávame elektrickú energiu, možno prirovnať k tomu, ako keď prichádzame na čerpaciu stanicu a nevieme, koľko benzínu natankujeme alebo koľko to bude stáť. Natankujete auto, zaplatíte kreditkou a na konci mesiaca vám príde účet. Zostanete prekvapený, ako ste za mesiac mohli minúť 250 ­dolárov na benzín, ale už je neskoro čokoľvek urobiť. Jednoducho to musíte len zaplatiť.

V oblasti dodávky elektrickej energie máme tiež mesačné fakturačné cykly. Na konci mesiaca možno odberateľ nemá prehľad, ktorý zo spôsobov spotreby energie je najdrahší a prečo. A práve teraz sa to všetko snažíme zmeniť. Technológia, o ktorej dnes hovoríme – inteligentné siete, inteligentné meracie zariadenia a platformy a ­aplikácie, ktoré umožnia ich zavedenie do praxe – zmenia od základu spôsob, akým sa kontaktujeme s odberateľmi a akým spôsobom oni spotrebúvajú elektrinu.

Chceme sa rozprávať o strategických partnerstvách medzi ­výrobcami a dodávateľmi elektrickej energie a ich technologických náprotivkoch – partnerstve, ktoré pre našich zákazníkov prinesie interaktívnejší a transparentnejší spôsob fungovania a zároveň tým získajú ďalšie výhody. Najprv sa sústredíme na veľmi sľubný prístup v Oklahome. Vypočujeme si názory Petra Delaneya a Scotta Langa.

P. Delaney: Budem hovoriť o pripojení odberateľov a o AMI, ­pokročilej infraštruktúre meracích zariadení, ktorú sme inštalovali v Oklahome. Do konca trojročného projektu rozmiestnenia hardvéru nám zostáva ešte rok. Avšak rozhodujúci kus práce sme vykonali v roku 2007, keď sa jedným z našich partnerov stala spoločnosť Silver Spring Networks, ktorej prezident a výkonný riaditeľ Scott Lang je tu s nami a bude hovoriť o začiatkoch a o výsledkoch, ktoré môžeme dnes vidieť.

S. Lang: Ďakujem Peter. Ako sieťová spoločnosť sa snažíme myslieť na to, ako prepojiť všetky tie zariadenia, ktoré generujú, spotrebúvajú, riadia alebo monitorujú tok elektrickej energie. Plánujeme umožniť výrobcom a dodávateľom elektrickej energie prejsť cez most, cez ktorý zatiaľ nikto neprešiel – posielať signály hore-dolu do zariadení a urobiť ich „inteligentnými“ – umožniť výrobcom a dodávateľom energie a ich zákazníkom spolupracovať úplne novým spôsobom. Peter uvedie niekoľko zákazníckych prípadových štúdií.

P. Delaney: V médiách sa objavilo množstvo príbehov, počuli ste o odpore zákazníkov k nainštalovaniu inteligentných meracích zariadení. Avšak nie všetci sa k tomu postavili takýmto spôsobom. Náš prieskum dokázal, že od odberateľov a verejnosti máme veľkú podporu. Spokojnosť zákazníkov, ktorí sa zúčastnili našich pilotných projektov, bola skutočne jednoznačná. Bola dôkazom, ako možno zmeniť vzťah s našimi zákazníkmi. Štátna škola v meste Norman v štáte Oklahoma, ktorá sa zúčastnila nášho pilotného projektu, ušetrila za štyri mesiace 15 000 dolárov.

Keď sme s AMI v roku 2007 začali, bola našou jedinou prioritou reakcia zo strany dopytu. Náš prístup sa skladal zo štyroch prvkov. Prvou časťou bolo vzdelávanie zákazníkov, keď sme našim odberateľom a verejnosti vysvetlili úlohu, ktorú, ako dúfame, budú zohrávať a možnosti, ktoré im to potom prinesie. Po druhé, potrebovali sme stratégiu na generovanie požiadavky dopytu postavenú na dobrovoľnej participácii našich zákazníkov ako protikladu k priamej regulácii zaťaženia.

Po tretie, povedali sme, že len čo rozmiestnime v teréne hardvér, budeme našim zákazníkom potrebovať ponúknuť funkcionalitu, takže prínosy uvidia skôr ako za tri roky, keď by sme celý projekt oficiálne skončili. Ako štvrtú vec sme našim zákazníkom a vlastným zamestnancom predostreli víziu, ktorá by ich mala navnadiť na to, čo pre nich chystáme, a nakupovať podľa nášho cenníka. Z tohto pohľadu mala naša vízia obchodný cieľ v roku 2007 sme verejne vyhlásili, že naším cieľom bolo nepostaviť ďalšiu elektráreň skôr ako v roku 2020 – pôvodne sme plánovali postaviť ju v roku 2015, 2016. O tomto zámere sme otvorene informovali.

S. Lang: Odkedy sa zaoberáme zosieťovaním inteligentných meracích zariadení, myslím, že sa nám podarilo prepojiť okolo 7 miliónov domácností na celom svete a pripájame ďalšie desiatky tisíc domácností za deň. Sme vystavení mnohým výzvam a mnohému sme sa už naučili. Niekoľko vecí z tohto projektu však stojí za povšimnutie. Peter a jeho tím nikdy nepodcenili komunikáciu. Takže zákazníci OG&E pochopili, o čom to celé bolo, ako to OG&E myslí a aké z toho budú mať prínosy. Peter je veľmi skromný, ale čísla spokojnosti jeho zákazníkov sú jedny z najlepších na celom svete, aké sme kedy videli.

Po druhé sme vedeli, že druhá vec, ktorú musíme zvládnuť, je platforma – musela byť otvorená. Aby sme to dokázali, aplikovali sme štandard Internet Protocol; verím, že IP je globálne prijatý štandard pre platformy inteligentných sietí. Zamerali sme sa na IP a na to, čo znamená IP pre iné oblasti priemyslu na celom svete. Keď o tom rozmýšľam, prichádza mi na rozum paralela so začiatku minulého storočia, okolo roku 1900. Prvou skutočnou aplikáciou využitia elektriny bola žiarovka.

A tá zmenila všetko. Neskôr bola skutočnou aplikáciou nástenná zásuvka. Tá umožnila miliónom zariadení sprístupniť elektrinu na celom svete. Pred 20 rokmi sme boli svedkami zrodu internetu. Spočiatku sa využíval na e-mailovanie. No pozrite sa, čo sa s touto platformou stalo teraz. Vďaka nej sa cez nové biznis modely dostali na trh bilióny dolárov. Google, Yahoo, Amazon a eBay, Twitter a Facebook. Všetko aplikácie, ktoré sme si ani nevedeli predstaviť.

Takže to, čo bolo v skutočnosti pod hlavičkou inteligentných sietí, je platforma, ktorá dokáže ponúknuť výrobcom a dodávateľom energie možnosť prejsť cez most spolu s ich zákazníkmi a ktorá prinesie nové ­aplikácie a ­nové služby. Z hľadiska distribučnej siete to je o spomínaných, vzájomne komunikujúcich inteligentných zariadeniach, vďaka ktorým dokážeme čoraz viac znižovať dopyt v špičkovej prevádzke. Takže dve veci – dohoda so zákazníkmi a platforma – sú tým, vďaka čomu je tento projekt úspešný.

P. Delaney: Spomínal som štyri prvky nášho prístupu, ale začnem od konca a budem hovoriť o plánoch na rok 2020. Čo sa týka ­našich plánov, boli sme voči zákazníkom aj našim zamestnancom veľmi otvorení. Rozbehli sme veľmi dobrú televíznu kampaň. Zapojili sme guvernéra, starostov, riaditeľov univerzít, zákazníkov. Z našich dotazníkov týkajúcich sa plánov na rok 2020 sme zistili, že to u našich zákazníkov zarezonovalo. Povedali sme: „Vybavíme vás týmito nástrojmi a ak ich budete používať, nebudeme potrebovať stavať ďalšiu elektráreň.“ To bol kľúčový bod dohody s našimi zákazníkmi.

Ďalšou časťou bola inštalácia venujeme sa tomu rok a máme nainštalovaných 230 000 meračov z celkového poštu 800 000, ktoré by mali byť nainštalované do konca roku 2012. Približne po týždni, ako je merač nainštalovaný, dokáže realizovať vzdialenú fakturáciu, pripojiť a odpojiť sa so vzdialeného miesta. Vďaka tomu dokážeme do konca roku 2012 vykázať garantované úspory vo výške 23 miliónov dolárov, čo znižuje náklady na inštaláciu inteligentných meracích zariadení. Samozrejme, vieme teraz zistiť, kedy odberatelia neodoberajú elektrinu, takže už k nám nemusia telefonovať.

Vieme, kedy sú mimo domova, čo rieši problém rozpoznania tohto stavu a zrýchli znovupripojenie dodávky elektriny. A je tam množstvo ďalších informácií. Môžete si skontrolovať vašu produkciu CO2 a všetko týkajúce sa životného prostredia. Všetkých 230 000 zákazníkov to už využíva. Denne nainštalujeme viac ako 1 000 inteligentných meracích zariadení. Teraz sa zaoberáme aj pilotným projektom ohľadom predplácania si elektrickej energie. Myslíme si, že to môže byť atraktívny nový spôsob prinášajúci úžitok najmä našim maloodberateľom.

Dôležité je, že sa v rámci tejto platformy chceme zamerať na pokračovanie vývoja nových produktov. Okrem toho sú tu veci, ktoré budeme schopní realizovať z hľadiska pripájania elektrických vozidiel. V ­pilotnom projekte máme 6 000 zákazníkov, na ktorých testujeme ceny v reálnom čas, premenlivé naceňovanie v špičke a ceny podľa času používania pre rôzne skupiny zákazníkov. Poslednou časťou tohto procesu, ktorú realizujeme od minulého roku, je automatizácia distribúcie s automatickým zapínaním a riadením kapacity.

Našich zákazníkov, samozrejme, prioritne neoslovuje nové rozhranie, ktoré vytvárame, ale vďaka lepšej účinnosti, ktorú vďaka našim systémom dosahujeme, ich oslovuje hlavne vyššia spoľahlivosť a nižšie ceny. Všetko je to o cenovej ponuke. Pravdepodobne máme jednu z najucelenejších inštalácií a teraz je to už len o finančnom rozpočte a čase. Skutočne dôležitou časťou našej iniciatívy je podeliť sa o výsledky pilotného projektu týkajúceho sa HAN (Home area network). Máme 3 000 zákazníkov, z ktorých 600 je riadená skupina.

Máme aj iniciatívu „garancia najlepšej faktúry“ počas 4-mesačnej periódy. Zákazníci bývajúci v bytových jednotkách a domoch takto ušetria cca 100 – 125 USD, malé podniky okolo 300 – 350 USD. To sú veľmi povzbudzujúce výsledky. Ak dokážeme do nášho programu odberu na základe reálnej potreby zapojiť 20 % našich zákazníkov a každý zákazník zníži svoju spotrebu o 1,3 kW, dosiahneme svoj cieľ a do roku 2020 nebudeme musieť stavať ďalšiu elektráreň. V domoch sme nasadili rôzne technológie, avšak najefektívnejšou z nich sa javí programovateľný termostat. V kategórii s vysokými odbermi, počas špičky okolo 15:00 hod., sa môže znížiť spotrebe o 57 % – to je 1,9 kW!

Potom sa to, samozrejme, výrazne znižuje, avšak nepochybne v tom vidíme potenciál. Tieto výsledky nás ­povzbudzujú a sú presne v súlade s našimi predpokladmi. Toto leto máme v pláne zrealizovať aj štúdiu s ďalšími 3 000 zákazníkmi, takže budeme vidieť, či je tento prístup trvalo udržateľný. Prvá skupina bude v projekte zapojená už druhé leto a budeme to teda môcť vzájomne porovnať. Nedávno som dostal e-mail od vedenia nášho marketingu, kde sa písalo (citujem) „Záujem o technológie je fajn a potrebný, ale celé to je o prístupe k zákazníkom.“ S tým možno len súhlasiť.

S. Lang: Rôzne spôsoby, akými informujeme našich zákazníkov v Oklahome – od telefónov cez textové správy, domové zobrazovacie jednotky, programovateľné termostaty až po papierové správy – to bola pre nás veľká a poučná skúsenosť. Ak by sme rozšírili naše výskumy na celonárodnú úroveň, tak by výsledky, ktoré by sme tu videli, hovorili, že na zásobovanie trhu energiou v najvyšších špičkách treba postaviť ďalších 150 – 200 elektrární. Programy, o ktorých hovoríme, sa začínajú stávať nevyhnutné z globálneho hľadiska. Pri našich cestách po svete sme videli krajiny z rozvinutých aj rozvíjajúcich sa ekonomík, ktoré veľmi rýchlo napredujú, takže je dôležité ukázať naše vedúce postavenie a otvorene hovoriť o prínosoch, ktoré sme dosiahli.

M. Yackira: Vďaka Scott a Peter. Zo skúseností OG&E sme sa veľa naučili a bezpochyby treba ešte v tomto smere vykonať veľa osvety a vzdelávania. Ron Binz, výkonný riaditeľ Colorado Public Utilities Commission, je veľmi dobre technicky podkutý splnomocnenec. Je to človek, ktorý si sám inštaloval svoje inteligentné meracie zariadenie a napojil naň všetky inštalácie vo svojom dome, aby mal prehľad, ktoré zariadenia a ako spotrebúvajú elektrinu. Som si istý, že jeho skúsenosti, ktoré si vypočujeme, budú hodnotné, pretože bude hovoriť aj ako zástupca regulačného subjektu, aj ako zákazník.

R. Binz: Zámery regulačného orgánu v súvislosti s inteligentnými rozvodnými sieťami sú často komentované ako občianska vojna. Svoje uznesenia v tomto smere prijal štát Maryland, Colorado a iné. Štátny regulátor by o tom mohol rozprávať veľa, takže pokúsim sa vám podať realistický obraz o tom, kde sa nachádzame, kde by sme mohli byť a niekoľko základných faktov týkajúcich sa tejto problematiky. Sám som si nainštaloval inteligentné meracie zariadenie do môjho domu. Ako štátny splnomocnenec som chcel zistiť, aké boli skúsenosti zákazníkov s takýmito zariadeniami.

A tak som ­zašiel k výrobcovi elektriny – Xcel Energy. Nenachádzam sa v blízkosti inteligentnej rozvodnej siete a potreboval som meracie zariadenie, ktoré by dokázalo komunikovať s mojou domácou sieťou a zároveň bolo spätne kompatibilné s pojazdným snímacím zariadením AMR dodávateľa elektriny. V Xcel som povedal, že nechcem byť dotovaný – som ich regulátor a potrebujem sa na to všetko lepšie pozrieť. Tiež som sa rozprával s ich pracovníkom o kúpe ich domového systému TREE (Tendril Residential Energy Ecosystem). Nakoniec som všetko dostal.

Práve teraz, ako tu sedím, som cez laptop vypol moju káblovú televíziu, ktorú mám doma zavedenú. Predstavte si to. Zabudol som ju predtým, ako som pred štyrmi dňami odišiel z domu, vypnúť a práve som to urobil na diaľku. Nie je to nič ohromujúce. Je to okolo 50 wattov okamžitej záťaže. No pri 768 hodinách za mesiac krát 50 wattov je to okolo 35 – 40 centov. Prečo púšťať peniaze hore komínom, nie Myslím, že štátni regulátori v skutočnosti veľmi podporujú to, čo môže inteligentná rozvodná sieť ponúknuť. Osobne mám ­veľmi pozitívne vyhliadky, čo sa týka inteligentných rozvodných sietí.

V Colorade sme urobili niekoľko opatrení, aby sme posunuli veci dopredu. Osobne som zainteresovaný do riešenia otázky súkromia spojeného s využívaním inteligentnej rozvodnej siete. Pripravujem vydanie zoznamu všetkých možných prípadov týkajúcich sa ­bezpečnosti a používania údajov z inteligentnej rozvodnej siete a podmienok, za ktorých môžu byť dostupné pre dodávateľov iných služieb. Zároveň pracujem aj na predpise, ktorý sa týka prístupu na trh. Ten by mal definovať, či je povinnosťou dodávateľa elektrickej energie pripraviť platformu na používanie údajov.

Je to jedna z vecí, ktorú inteligentná rozvodná sieť musí mať, keď treba spárovať výrobcu elektrickej energie s jedným poskytovateľom. Jediná vec. Jednoducho si na tejto ceste potrebujeme definovať nejaké pravidlá. Pre regulátorov je dôležité, aby tieto pravidlá boli jasné. Ešte by som povedal pár slov o projekte Smart Grid City v meste Boulder. Riadil sa scenárom mágia – zvedavosť – vzrušenie – pád – realita – nirvána. Teraz sa nachádzame niekde v štádiu „reality“. Smart Grid City bol jedným z prvých veľkých projektov využívania inteligentných meracích prístrojov.

Asi pred tromi rokmi som bol pozvaný do programu Good Morning America, keď bola ešte budúcnosť elektrického systému do Xcel Energy a jej partnerov v Boulderi žiarivá. Avšak ako všetci viete, realita bola iná. Cenové náklady sa prekročili trojnásobne a Xcel kvôli tomu plánoval zvýšiť cenu, aby sa mu tieto náklady aspoň čiastočne vrátili. Vôbec sme sa netešili tomu, že vznikli neočakávané náklady, ale čakali sme, že sa prekročia aj prínosy. No nestalo sa tak. V skutočnosti projekt Smart Grid City nemal na to, aby sa zrealizoval podľa prísľubu, takže dodávateľovi elektriny sme nepovolili zvýšiť cenu – iba ak a jedine ak príde a preukáže, že projekt má sľubnú budúcnosť a že na to majú pripravený nejaký logický a súdržný plán.

Mimochodom, Boulder je zaujímavé miesto na experiment s inteligentnou sieťou. Okrem iného má najnižší index telesnej hmotnosti v krajine. Je tu mnoho bežcov, horolezcov a inštruktorov jogy a iných, im podobných typov ľudí. Je to veľmi zvláštna populácia. Mal som stále taký názor, že ak projekt inteligentnej siete nebude fungovať v Boulderi, nebude fungovať nikde. Takže sme veľmi zvedaví na spojazdnenie projektu Smard Grid City v Boulderi, a preto sme požiadali dodávateľa o jeho znovurozbehnutie. Hardvér je na svojom mieste – problém bol so softvérom, ktorý nefungoval tak, ako sme si mysleli, že bude.

Všetci sme čakali, že Boulder sa vráti k svojej pozícii žiarivého mesta na úpätí kopcov, využívajúceho inteligentnú rozvodnú sieť. Ak je vaša cena v čase špičky 46 centov a mimo špičky 4 centy, má zmysel cenu mimo špičky upraviť. No je len málo dodávateľov elektrickej energie, ktorí majú také veľké cenové rozdiely medzi špičkou a mimo nej, pričom úspory pri nabíjaní mimo špičky nemusia byť v porovnaní s investíciou do nákupu elektrického automobilu. Nestotožňujem sa s tým, že by sme mali povzbudzovať nákup elektrických automobilov len znižovaním ceny elektrickej energie.

Xcel Energy hľadá na nabíjanie elektrických automobilov niečo podobné, ako robí s ­klimatizáciu. Ponúka nepretržitý servis, ktorý si zákazníci v Colorade húfne predplácajú. V Denveri a jeho priľahlých mestských častiach je nainštalovaných 150 000 meračov – nie ľudí, ale meračov – ktoré si predplácajú nepretržitý servis klimatizácie. V podstate získajú 25 až 40 dolárov zľavu za sezónu za to, že umožnia príležitostne prerušiť prevádzku svojej klimatizácie. Získate tak na jedného zákazníka okolo 1 kW, čo je viac-menej 150 MW prerušiteľnej záťaže, ktorá je dostupná.

Verím, že Xcel uvažuje o rovnakom systéme vhodnom na nabíjanie elektrických batérií. Pri nabíjaní elektrických vozidiel sa musíme uistiť, že zdroje generujúce energiu sú relatívne čisté. Elektrická energia vyrobená v uhoľnej elektrárni a použitá na pohon elektrického automobilu je stále čistejšia, ako keby sa malo v tom istom vozidle spáliť rovnaké množstvo energie z benzínu. Takže určite sa bude napredovať veľmi rýchlo a, samozrejme, bude to znamenať, že znížime dovoz ropy a všetkého, čo s tým súvisí.

Vyčistenie dodávok energií a zavádzanie postupov čoraz priateľskejších k životnému prostrediu bude niečo, na čo budú regulačné úrady čoraz viac dávať pozor, a to aj v súvislosti s novou záťažou, ktorú predstavuje prevádzka elektrických automobilov. Myslím, že sme lepšie pripravení, keď sa na veci pozeráme reálnejšie a s porozumením toho, ako na nové prístupy zareagujú spotrebitelia, a nie tak, ako si to vo svojich začiatkoch predstavovali plánovači inteligentných rozvodných sietí. Zvyknem chodiť na konferencie, kde všetkých poznám.

Teraz som na konferencii o inteligentnej rozvodnej sieti a poznám tu len okolo desať percent ľudí. Zvyšok sú finančníci, správne Všetci tu hľadajú nejaký biznis. Viete, o čom hovorím. Vidíte veľa ľudí, ktorých ste predtým nevideli a ktorí sa zrazu zaujímajú o energetický priemysel. Vchádzame do veku reality a ja som ten, kto sa na budúcnosť teší. V ďalšom pokračovaní sa účastníci panelovej diskusie zamýšľali nad tým, či vďaka inteligentným rozvodným sieťam vstupujeme v energetike do zásadne niečoho nového alebo či z toho bude profitovať úzka skupina ľudí.

Pokračovanie v budúcom čísle.

Toto je upravená verzia panelovej diskusie na tému Inteligentné domy, ktorá prebehla na konferencii Powering People organizovanej 3. decembra 2010 vo Washington D. C. nadáciou The Edison Foundation.

Zdroj textu: Marritz, R. Smart Homes, Smart Customers A ­solid Case Study and Further Thoughts, Excerpetd from Powering the People 2011, The Edison Foundation, Institute for Electric Efficiency, June, 2011