Vyzerá to tak, že elektronická kontrola prístupu sa postupne posúva nadol v rámci zákazníckeho reťazca od veľkých podnikov do stredných a malých spoločností. Podarí sa bezdrôtovým bezpečnostným riešeniam preniknúť až na úroveň domácností?

Táto fáza momentálne už prebieha. Ja osobne napríklad stále nerozumiem, prečo ešte používame kľúče. Vo svojom vlastnom dome kľúče nepoužívam. Mám digitálny zámok a prívesok. Moje deti používajú PIN, keď sa chcú dostať dovnútra. Mechanické zámky sú dnes už mimo komfortnej zóny a digitálne zámky sú zase stále trochu pridrahé pre koncového zákazníka na masovom trhu. Naša firma však pohotovo reaguje na vývoj a ponúka progresívne riešenia pre všetkých, ktorí o ne majú záujem. Napríklad v Škandinávii predávame každý mesiac tisícky digitálnych zámkov.

Popri rozšírení bezdrôtových zámkov, ako bude vyzerať oblasť kontroly prístupu o päť rokov?

Komerčný trh je stále akýsi nedotknutý, keď príde reč na kontrolu prístupu. Možno len 5 % dverí je integrovaných. Stále sa však musím stretnúť s bezpečnostným manažérom, ktorý rád spravuje paletu mechanických kľúčov. To je aj dôvod, prečo máme stále v realizácii projekty s tisíckami dverí v nehnuteľnostiach, ktoré chcú prejsť kompletne na bezkľúčový systém. Toto bude trend najbližších piatich rokov, najmä pri novostavbách. Ubytovne pre študentov sa už touto cestou vydali. A čo tento trend poháňa? Bezdrôtové riešenia.

To je teda dôvod, prečo sa Assa Abloy výraznejšie sústreďuje na bezdrôtové riešenia?

Kľúčovou výhodou bezdrôtovej technológie kontroly prístupu je jej viac-menej bezproblémová integrácia v budove s väčším počtom zámkov. V našom portfóliu napríklad máme k dispozícii produktový rad SMARTair pre autonómne menšie projekty a Aperio, ktoré je schopné integrácie s ďalšími inštalovanými technológiami ako sú CCTV alebo systém riadenia spotreby energií. Areály univerzít sú pre nás ako aj konkurenciu hlavným predmetom záujmu. Sme tiež zaangažovaní do projektov v Afrike, kde našou technikou vybavujeme ťažobné a petrochemické prevádzky. Ďalej sú to nemocnice, veľké arény a pod. Jednoducho, máme riešenie všade tam, kde je potrebné spravovať množstvo kľúčov.

Aké sú špecifické požiadavky integrácie produktov kontroly prístupu do iných bezpečnostných systémov ako je napr. CCTV?

Základom je všetko čo najviac zjednodušiť výrobcom OEM. Preto sme vyvinuli Assa Abloy Device Protocol s jednoduchým SDK, ktorý umožňuje Aperiu komunikáciu s inými bezpečnostnými systémami. Náš štandard zasielania správ pomáha výrobcom OEM integrovať Aperio do ekosystémov svojich riešení podobne ako ktorýkoľvek iný komponent. Zákazník tak vidí len jeden systém.

Spomenuli ste OEM. Čo je pre vás a Assa Abloy kľúčom k úspešnému partnerstvu?

Absolútne najdôležitejším aspektom je lojalita. Neponúkame Aperio na trhu priamo. Podporujeme výrobcov OEM a ich zákazníkov, nesnažíme sa ich obísť. Je to partnerstvo v pravom zmysle slova. SMARTair je naproti tomu bezdrôtové riešenie kontroly prístupu určené pre priamy predaj. V podstate ide o iný kanál pre autonómne projekty malého rozsahu. Aperio je naopak o kompatibilite s inými OEM systémami a o projektoch nasadenia kontroly prístupu v širšom meradle.

Čo pripravuje Assa Abloy v tomto roku?

Tento rok vyzerá byť perný. Riešenie Aperio plánujeme vybaviť novou generáciou elektroniky, do ktorej sme zakomponovali najnovšie výsledky vývoja. Zväčšujeme ponuku mechanických prvkov, aby bolo možné rozšíriť využitie bezdrôtových zámkov z dverí napríklad aj na skrine a serverové stojany. Budeme začleňovať Aperio do väčšieho počtu hardvéru a uzatvárať viac partnerstiev s hlavnými výrobcami OEM. Plánujeme takisto viac podporovať RFID technológie vrátane riešenia iCLASS SE od spoločnosti HID.

Nezmieňujete sa o cloude. Do akej miery bude kontrola prístupu v blízkej budúcnosti previazaná s cloudom?

Momentálne je okolo cloudu naozaj veľa vzruchu. Naša firma sa snaží vnímať tento trend s dlhodobého hľadiska. Cloud sa naozaj rozdeľuje na dve koncepcie. Prvou koncepciou je kontrola prístupu na báze cloudu, kde sa celý prístupový systém nachádza v cloude. V druhej koncepcii sa v cloude nachádza iba správa systému kontroly prístupu. Ja osobne sa na cloud pozerám z pohľadu používateľa. Do rozhodnutia o udelení vstupu cez dvere zvyklo ubehnúť niekoľko sekúnd. Dnes to je sotva pol sekundy. Ak systém kontroly prístupu nachádzajúci sa celý v cloude predĺži tento čas na 2 sekundy, vráti to celú technológiu o 20 rokov dozadu. Na druhej strane, správa na báze cloudu je dnes už realitou. Z kancelárie napr. v Anglicku viem zo smartfónu diaľkovo otvoriť dvere v našej pobočke v Španielsku. Kontrola prístupu sa presunie do cloudu, keď príde ten správny čas. Všetko to musí byť o používateľovi pred dverami. Nejde však len o jeho vnímanie, ale aj o jeho súkromie a bezpečnosť.

Otázka energií je neustále aktuálna. Aký bude mať dopad trvalo rastúci trend cien energií na trh s riešeniami kontroly prístupu?

Spomínal som, že som nebol fanúšik kľúčov. Takisto nemám rád magnetické zámky. Vo všeobecnosti sú vnímané ako nízko nákladová alternatíva. Ich ekonomika je však tragická, keď sa pozriete bližšie na ich spotrebu energie. Počas jedného roka spotrebujú desaťnásobne viac energie ako bezdrôtové zámky. K tomu je potrebné pripočítať náklady na zaslanie, ktoré nie sú pre relatívne vysokú hmotnosť magnetického zámku zanedbateľné. Výraznejší nárast cien energií vlastne iba pomôže k rýchlejšiemu prechodu na bezdrôtové zámky.

www.ifsecglobal.com