Pečenie pod taktovkou pohonov


Veľká nemecká pečiváreň Kamps spolupracuje s dodávateľom motorov a pohonov Nord už dlhší čas. Produkty známeho výrobcu techniky pohonov sa v závode pekárne starajú o bezpečný a plynulý chod piatich výrobných liniek. Medzi základné požiadavky pekárne na techniku patrí okrem bezpečnosti a vysokej disponibilnosti aj minimalizácia prevádzkových nákladov.

Pohony, ktoré si pekáreň vybrala, sa vyznačujú značnou úspornou prevádzkou. Kamps si podľa slov predstaviteľov vedenia vybral Nord aj preto, že má vysoko kompetentných odborníkov schopných poradiť. Dôležitú úlohu zohrala aj geografická blízkosť oboch spoločností. Pre samotného dodávateľa techniky pohonov bola prevádzka v pekárni veľkou výzvou, pretože denne sa musí pri plnej prevádzke spracovať okolo 400 ton cesta.

Celý článok