Plazmový reaktor šetrný k životnému prostrediu


Najrozšírenejším spôsobom likvidácie odpadov je v súčasnosti skládkovanie a spaľovanie. Pri týchto spôsoboch likvidácie dochádza, okrem iného, k nenahraditeľným stratám materiálov z odpadov vrátane drahých a neželezných kovov. Tieto metódy likvidácie odpadov sú veľmi nešetrné k životnému prostrediu, v ktorom vytvárajú dlhodobé škody.

Celý článok