Precízna fóliová synchronizácia


Terichem, a. s., je spoločným podnikom fínskej firmy AB RANI PLAST Oy a slovenského Chemosvitu, a. s. Svoju históriu začal písať v máji 1995 ako výrobca špeciálnych BOPP (biaxiálne orientovaných) fólií na elektrotechnické účely.

Svoju pozíciu na tomto trhu neustále zlepšuje a ako člen Skupiny Tervakoski Films zaujíma popredné miesto medzi svetovými výrobcami tejto komodity. V októbri 2003 diverzifikoval Terichem, a. s., svoju činnosť o výrobu obalových BOPP fólií. V súčasnosti má Terichem, a. s., výrobné závody na Slovensku a Ukrajine a svojich zákazníkov takmer na všetkých kontinentoch.

Celý článok