Robot odbremenil ľudí od monotónnej práce


Robotizácia procesov už dávno nie je výsadou automobilového priemyslu. Roboty sa vďaka klesajúcej cene presadzujú v čoraz väčšej miere v mnohých priemyselných odvetviach od strojárstva cez potravinárstvo, obuvníctvo až po priemysel spracovania dreva. S výhodou odbremenia ľudí od monotónnych, opakujúcich sa a neraz aj namáhavých činností. Túto filozofiu uplatnili aj v spoločnosti Danfoss Compressors, spol. s r. o., v Zlatých Moravciach, kde ľudskú stereotypnú prácu prekladania liatinových blokov nahradili šikovným neveľkým robotom od svetoznámeho japonského výrobcu Fanuc Robotics.

Zaujímavosťou pritom je, že prvý kontakt medzi oboma spoločnosťami prebehol na minuloročnom MSV v Brne, kde zástupca závodu v Zlatých Moravciach navštívil stánok Fanuc Robotics s požiadavkou na návrh realizácie robotického pracoviska. Tento prvý kontakt napokon prerástol do spolupráce, pričom realizácie technického riešenia sa zhostil systémový integrátor japonského výrobcu BOST SK z Trenčína.

Celý článok