Ventilačný systém pre najdlhší železničný tunel sveta


Po otvorení v roku 2016 bude 57 km dlhý tunel Gotthard jednou z dôležitých vetiev európskej železničnej siete spájajúcej sever a juh švajčiarskych Álp a zároveň redukujúcej čas potrebný na cestovanie z Zürichu do Milána z 3,5 na 2,5 hodiny.

Spomedzi skupín podieľajúcich sa na výstavbe južnej časti je spoločnosť Pöyry Infra AG zodpovedná za návrh ventilačného systému. Nasledujúci článok opisuje, ako sa pri návrhu využívali modely dynamiky tekutín v prostredí softvérového nástroja Matlab na určenie prevádzky systému v bežných podmienkach, v čase údržby a v stavoch pohotovosti.

Celý článok