200 papierových pohárov za minútu


Papierový pohár je jeden z najčastejších kontajnerov používaných v Amerike. Tieto, na prvý pohľad jednoduché obaly vyrábajú sofistikované stroje pomocou pokročilých inžinierskych nástrojov použitím výkonných komponentov. Stroje vyrábajú nepretržite tisíce obalov, 24 hodín denne.