Bezpečnostná certifikácia pohonov ...


Keď ide o ochranu života a zdravia zamestnancov, nesmú spoločnosti robiť kompromisy. Skutočnosť, že ku kompromisom napriek tomu dochádza, možno pripočítať trom faktorom: pred pracovníkmi stojí voľba medzi dôrazom na bezpečnosť a dôrazom na efektivitu práce so strojom. Vedenie spoločnosti čelí ešte väčšiemu konfliktu záujmov. Spoločnosť musí na jednej strane chrániť svojich kvalifikovaných pracovníkov a kapitálové investície, na strane druhej však musí zaistiť maximálnu produktivitu. Navyše neexistuje niečo ako dokonalé technické riešenie alebo možnosť okamžitého zastavenia pohyblivej časti stroja.