Keď musí teplota sedieť


Tepelné spracovanie dielov v leteckom priemysle pri konštrukcii lietadiel vyžaduje nasadenie kalibrovaných a spätne kontrolovateľných regulátorov teploty. Pokiaľ sa železný materiál v pevnom skupenstve vystaví teplotám definovaného priebehu, možno cielene ovplyvniť jeho fyzikálne vlastnosti. Medzi typické príklady takéhoto spracovanie sú procesy vytvrdzovania a žíhania.