Skutočný cieľ riadenia systémov


Ako premeniť monitorovanie výkonu riadenia na zlepšenie výkonu celej prevádzky

V skratke

• Skutočným zámerom riadenia procesov je maximalizovať zisk podniku.

• Technici môžu pri sledovaní a meraní systému využívať rôzne metriky, ako napr. integráciu metód na detekciu chýb.

• Sústrediť sa na zlepšovanie – identifikovať, kvantifikovať a priorizovať problémy.