Svetový rekord 728 osí v cykle 400 μs


Na linke LISIM®, ktorej výrobcom je spoločnosť Brückner Maschinenbau GmbH & Co. KG, ťahá viac ako 700 príchytiek plastickú fóliu cez strojné zariadenie a súčasne tento materiál naťahuje v priamom aj pozdĺžnom smere stroja. Príchytky sa pohybujú pomocou magnetického poľa podobne ako magnetické vlaky, ktoré pri pohybe levitujú niekoľko mm nad koľajnicami. To umožňujú lineárne motory so 728 vinutiami, ktoré generujú pohyblivé magnetické pole. Riadenie pohybu je teraz realizované prostredníctvom pohonov ACOPOS od spoločnosti B&R, ktoré sú synchronizované cez zbernicu Ethernet POWERLINK. Vďaka technológii B&R bol nemecký výrobca schopný znížiť náklady na pohony, výrazne znížiť čas jedného cyklu, zjednodušiť údržbu hardvéru aj softvéru a nahradiť jednoúčelové pohony a zbernicovú technológiu štandardizovaným riešením.