Pozitívne skúsenosti so systémom ochrany pred účinkami blesku v Towercom, a. s.


Spoločnosť Towercom, a. s., patrí na Slovensku k spoločnostiam podnikajúcim na trhu elektronických komunikačných služieb a sietí. V hlavnom predmete činnosti, prenose terestriálneho a satelitného rozhlasového a televízneho vysielania koncovým používateľom, je spoločnosť jedným z najväčších vlastníkov a prenajímateľov tzv. vežovej infraštruktúry na Slovensku a nadväzuje tak na viac ako 60-ročnú históriu svojich predchodcov. Poskytuje aj služby prenosu dát a prenájmu dátových okruhov i služby dátového centra. Vysielacie služby patria k hlavným činnostiam spoločnosti s dlhodobou tradíciou a skúsenosťami v ich poskytovaní. Svojím unikátnym know-how, infraštruktúrou a postavením na trhu vysielacích služieb je jedinečným partnerom na podnikanie v oblasti elektronických médií. Zabezpečuje digitálne televízne vysielanie, analógové rozhlasové vysielanie a digitálne televízne a rozhlasové satelitné vysielanie na celom území Slovenska. Služby vysielania sú poskytované komplexne vrátane komplexných riešení so zálohovaním technológií a napájania, ktoré neakceptujú ani okamihové prerušenie napájaní a sú pod neustálou kontrolou automatických dohľadových systémov. Dátové služby spoločnosť zabezpečuje rozsiahlou sieťou zálohovaných mikrovlnných spojov doplnených optickými prepojeniami dôležitých uzlov, čo umožňuje poskytovanie vysoko sofistikovaných dátových služieb s rôznymi parametrami takmer kdekoľvek na území Slovenska a podľa potrieb zákazníka. Satelitné vysielanie patrí k službám s vysokou dynamikou rastu a inovácií.

Prevádzkové meracie prístroje ako základ koncepcie Priemyslu 4.0

Priemysel 4.0 sa netýka len prevádzok postavených na zelenej lúke. V prípade vytvárania digitálnych fabrík je potrebné brať do úvahy aj...
Anton Gérer

Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?

Pomerne často sa na Slovensku, ale aj v zahraničí stretávam s prípadmi, keď cena služby alebo materiálu rozhoduje. Napriek tomu, že všetci...
Gabriel Zsilinszki

Operatíva a stratégia

Operatíva nás zamestnáva každý deň, stratégia nás orientuje na budúce ciele. V operatíve riešime naliehavé veci, v stratégií dôležité. Tlak...
Ján Košturiak

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac December 2019 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
RSS | iCal