Veľké systémy UPS. Dosiahnutie vyššej účinnosti (1)


Nakoľko čoraz viac pociťujeme nedostatok zdrojov energie a tá je z roka na rok drahšia, je elektrická účinnosť jedným z najdôležitejších výkonových ukazovateľov pri špecifikácii a výbere veľkých systémov nepretržitého napájania (UPS). Existujú tri nepatrné, ale veľmi významné faktory, ktoré môžu priamo ovplyvniť náklady každej spoločnosti prevádzkujúcej veľké UPS systémy, a to zvlášť z hľadiska výšky faktúry za elektrickú energiu. Pracovníci, ktorí sú zodpovední za výber týchto systémov, nanešťastie, často nerozpoznajú tieto faktory, čo vedie k zvyšovaniu nákladov na strane vlastníka UPS, pretože sa správnym spôsobom nezohľadnila pri výbere prevádzková účinnosť. V predloženom seriáli článkov sa budeme zaoberať základnými chybami a nedorozumeniami pri vyhodnocovaní účinnosti UPS. Vysvetlíme a porovnáme krivky účinnosti a kvantifikujeme aj ich súvislosť s nákladmi.