Priemyselná bezpečnosť nie je trend, ale nevyhnutnosť (1)


Svetový priemysel prijal automatizáciu procesov ako nástroj na zlepšenie kvality produktov, výrobnej ceny a ceny výsledných produktov, tiež na zníženie možnosti chyby obsluhy, na kontrolu nad používaním čoraz väčšieho množstva nebezpečných látok a zároveň na zníženie energetických nárokov a nákladov na vstupné suroviny. Automatizácia procesov smeruje k vytváraniu čoraz zložitejších a rozsiahlejších systémov zahŕňajúcich mnoho rôznych prístrojových systémov, ako je riadenie procesov, alarmovania, protipožiarnych a bezpečnostných systémov a systémov prevencie proti závažným priemyselným haváriám. Ide o jednoduché až zložité programovateľné elektronické systémy pospájané do niekoľkovrstvových sietí.