Ako vyťažiť maximum z technických prostriedkov


Rapídny rozmach industrializácie mal pochopiteľne za následok zodpovedajúci prudký rast komplexnosti prevádzkových činností v priemysle. Pred priemyselnou revolúciou bola väčšina ľudí všestranne zaangažovaná do výroby tovarov. Mali zručnosti a schopnosti v niekoľkých oblastiach.