Analýza vôd spoľahlivo s prístrojmi ABB


Ucelený sortiment prístrojov na analýzu vôd, používaných v rôznych odvetviach priemyslu, úpravniach pitných a úžitkových vôd, v čistiacich staniciach odpadových vôd, ale aj v energetike, ponúka výrobné portfólio spoločnosti ABB. Časť týchto prístrojov je medzi odborníkmi na Slovensku všeobecne známa. Novšie, inovované prístroje pracujúce na podobnom princípe sú však menej známe. Preto by sme chceli upozorniť odbornú verejnosť na ich existenciu, poskytnúť prehľad o ich možnostiach a o ich základných parametroch.