Dôsledná decentralizácia


Logistické a manipulačné systémy predstavujú rozsiahle riešenia, ktoré zahŕňajú veľký počet senzorov a akčných prvkov. Zjednodušenie inštalácie, skrátenie montážnych časov a decentralizovaná inštalácia aj na veľké vzdialenosti je tak hlavnou prioritou.