ERTMS/ETCS – európsky systém riadenia jazdy vlakov (1)


Jednou z podmienok spolufinancovania modernizácie železničných tratí na Slovensku z fondov Európskej únie je aj zaistenie interoperability modernizovaných tratí. To znamená, že pri modernizácii tratí musia byť aplikované také typy riadiacich systémov (železničných zabezpečovacích systémov, resp. zariadení), ktoré nebudú technicky obmedzovať jazdu interoperabilných vozidiel ľubovoľného železničného operátora. Použité železničné zabezpečovacie systémy a zariadenia musia spĺňať požiadavky vyplývajúce z technickej špecifikácie interoperability (CCS-TSI) [1]. Obdobné technické špecifikácie interoperability sú definované aj pre komponenty infraštruktúry, vozidlového parku a dodávky energie.