ERTMS/ETCS – európsky systém riadenia jazdy vlakov (2)


V prvej časti seriálu sme uviedli popis dvoch technicky orientovaných projektov – ETCS a EIRENE, z ktorých sa skladá Európsky systém riadenia železničnej dopravy ERTMS. Následne sme sa bližšie venovali prvému projektu ERTMS/ETCS, kde bola podrobnejšie rozobraná stacionárna časť. V druhej časti sa zameriame na popis mobilnej časti ETCS a načrtneme aj niektoré základné aplikačné úrovne ETCS.