ERTMS/ETCS – európsky systém riadenia jazdy vlakov (3)


V predchádzajúcej časti seriálu sme sa zamerali na popis mobilnej časti ETCS a načrtli sme aj niektoré základné aplikačné úrovne ETCS. V záverečnej časti dokončíme túto problematiku predstavením úrovne L3 a ďalších úrovní, o zavedení ktorých sa tak isto uvažuje. V závere ešte predstavíme aktuálny stav budovania a využívania ETCS v Slovenskej republike.