Meracia stanica zo slovenskej dielne dohliada na rozmery guľových čapov


Slovenská spoločnosť Klimasoft vybudovala svoju prestíž v oblasti riadenia technických zariadení budov. V roku 2011 sa majitelia firmy rozhodli rozšíriť svoju činnosť aj o sféru robotiky a priemyselnej automatizácie. Za päť rokov pôsobenia dosiahli pomerne zaujímavé úspechy a medzi tie posledné patrí dodávka meracích staníc pre nemecký koncern ZF, ktorý patrí k trom najväčším subdodávateľom pre automobilový priemysel a venuje sa výrobe hnacích a podvozkových systémov ako aj systémov aktívnej a pasívnej bezpečnosti.