Moderný riadiaci systém na PVE Čierny Váh


Prečerpávacie vodné elektrárne (PVE) majú významné a špecifické postavenie v skladbe zdrojov Slovenských elektrární, a.s. (SE). Využívajú sa pre zabezpečenie stability a kvality distribúcie elektriny pre jednotlivých odberateľov. PVE dokážu „uskladniť“ elektrickú energiu, t.j. dokážu ju takmer okamžite poskytovať  v prípade jej nedostatku. Tiež sa využívajú pre obchodovanie s podpornými službami (PpS) ako čierny štart – štart z bez napäťového stavu, sekundárna regulácia, terciárna regulácia TRV+, TRV-, hlavne poskytnutie energetického zdroja do 3 min., atď. Všetky poskytované a obchodované PpS sú v zmysle platnej legislatívy SR podrobené certifikácii. Jedným z príkladov využitia PVE je nahradenie výpadku 400 MW bloku jadrovej elektrárne, kedy dispečer Výrobného dispečingu SE vidí, aký výkon „stratil“ a okamžite reaguje požiadavkou na pripojenie TG z Čierneho Váhu, Liptovskej Mary a prípadne ďalších vodných elektrární (VE).