Na ARTEP sa hovorilo aj o Priemysle 4.0


Začiatkom februára tohto roku sa v hoteli Academia v Starej Lesnej uskutočnil jubilejný 10. ročník medzinárodnej konferencie, ktorej organizátormi boli Strojnícka fakulta TU Košice a Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.