Nastroj pro modelování řízení technologických procesů


Příspěvek pojednává o variabilním multifunkčním simulačním nástroji, který umožňuje návrh a sestavení modelů technologických procesů externě řízených různými typy reálných regulátorů a vizualizaci jejich chování. Umožňuje tak ověření správného nastavení reálných regulátorů modelů reálných technologických procesů. Nástroj představuje nový a kreativní koncept pro porozumění řízení technologických procesů zejména ve výuce. Sestavený model konkrétního technologického procesu s vizualizací je řízen prostřednictvím zvoleného typu regulátoru (např. PID, ON/OFF, PLC či fuzzy regulátoru) připojeného k PC. V příspěvku je demonstrována konkrétní úloha realizovaná v praxi, totiž fuzzy logické řízení synchronizace pohybu dvou pásových dopravníků v balicí lince. Díky vizualizaci procesu lze snadno usoudit, zda je připojený regulátor nastaven správně či nikoli, případně i řešit dílčí kolizní situace v procesu. Tento simulační nástroj se ukázal být rovněž velmi účelnou pomůckou při výuce řídicích systémů na ČVUT v Praze.