Nová zobrazovacia jednotka 4-20mA, typ ITP11.


Univerzálna zobrazovacia jednotka 4-20mA do panelu s jednoduchou inštaláciou do otvoru Ø 22,5 mm so 4-miestnym pasívnym LED displejom s desatinnou čiarkou, napájaný z prúdovej slučky.