Nové elektronické nadprúdové relé TeSys LR9D


Priemysel sa stále spolieha na 3f motory zaisťujúce kontinuitu kľúčových procesov. Voľba správnej ochrany motora je preto kľúčová nielen pre infraštruktúru, ale aj pre efektivitu celého podniku. Nové elektronické nadprúdové relé TeSys ™ LR9D od Schneider Electric poskytuje inovatívnu, flexibilnú a spoľahlivú ochranu motorov.