Otáčková regulácia VN elektromotora v Bani Nováky


Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., zadala koncom roka 2015 spoločnosti ELMARK PLUS, s. r. o., Šaľa, na vyriešenie technický problém. Požadovala sa plynulá regulácia otáčok banského ventilátora umiestneného vo ventilátorovni Jamy F v Bani Nováky. Ventilátor je určený na udržiavanie trvalej depresie (podtlaku) vzduchu v podzemí bane. Poháňaný je VN elektromotorom 6 000 V, 1 000 kVA. Špeciálnou požiadavkou zadávateľa bolo zachovanie všetkého pôvodného zariadenia, t. j. ventilátora, elektromotora, VN rozvádzačov ako i kabeláže.